Branko Vujović novi predsednik Saveza sport za sve Vojvodine

U zgradi Radničkog doma „Svetozar Marković“ u Novom Sadu je u utorak, 01.12.2015. godine održana Izborna Skupština Saveza Sport za sve Vojvodine, sa početkom u 12.00 časova. Nakon izbora radnog predsedništva i verifikacione komisije, u nastavku sednice po tačkama Dnevnog reda usvojene su: odluka o izmenama i dopunama Statuta Saveza, Poslovnik o radu Skupštine, Izveštaj o radu i materijalno-finansijskom poslovanju Saveza za period 2012-2015. godina, Izveštaj Nadzornog odbora Saveza kao i odluka o uvođenju članarine.

Kandidat za predsednika Saveza Sport za sve Vojvodine Branko Vujović obratio se prisutnim gostima i delegatima i ukratko izneo svoj predlog plana,programa i funkcionisanja Saveza Sport za sve Vojvodine za period 2016-2019. godine. Branko Vujović je u pomenutom predlogu izneo zadatke i ciljeve Saveza u narednom periodu a tiču se obezbeđivanja i očuvanja stabilnosti postojećeg nivoa organizovanja i funkcionisanja Saveza, unapređivanja realizacije i implementacije svih programskih aktivnosti Saveza, naročito radničkog sporta (Završetak procesa standardizacije u Sportu za sve), izrade Strategije razvoja Sporta za sve u AP Vojvodini (Sport za sve u funkciji javnog zdravlja i kvaliteta života građana AP Vojvodine), pozicioniranja Saveza Sport za sve Vojvodine kao nosioca aktivnosti u cilju strateškog povezivanja svih aktera u afirmaciji i definisanju oblasti sportske rekreacije kao prioriteta u programima razvoja sporta na nivou jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, unapređenja međunarodne saradnje, sa akcentom na pronalaženje novih izvora finansiranja Saveza kao i organizacije velike međunarodne konferencije na temu „Sport za sve u funkciji zdravlja građana i unapređenja kvaliteta života i uslova na radu- sport u firmama“.

Nakon izlaganja kandidata za predsednika Saveza Branka Vujovića prešlo se na izbor organa Saveza Sport za sve Vojvodine i to: predsednika, potpredsednika, Upravnog i Nadzornog odbora Saveza.

Delegati Skupštine jednoglasno su za predsednika Saveza za mandatni period 2016-2019. godine izabrali Branka Vujovića, dosadašnjeg člana Upravnog odbora, OK 11. SORV i predsednika Stručnog odbora Saveza, koji je nakon izbora predložio Milorada Perišića, dosadašnjeg predsednika, na funkciju potpredsednika Saveza, kao i članove Upravnog i Nadzornog odbora.

Za potpredsednika Saveza je na predlog predsednika izabran Milorad Perišić dok su za članove Upravnog odbora izabrani: Branko Vujović, Milorad Perišić, Goran Milić, Merima Kulić, Darinka Korovljev, Vukosava Velisavljev, Slađana Ivanišević, Petar Perović, Miroslav Dragojlović, Zoran Dudvarski, Franja Orešković, Vitomir Lisica i Slobodan Krneta.

Nadzorni odbor činiće Judit Klošak, Dejan Lovčanin i Amir Sitarević

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *