ODRŽAN RADNI DOGOVOR SA PREDSEDNICIMA I SEKRETARIMA REGIONA

U Novom Sadu, 13.07.2016. godine, održan je radni sastanak sa predsednicima i sekretarima Regionalnih društava za radnički sport.

Radnom dogovoru prisustvovali su Branko Vujović – predsednik Saveza Sport za sve Vojvodine, Goran Milić – predsednik Olimpijskog komiteta za radnički sport i organizovanje 12.SORV, Milorad Perišić – potpredsednik Saveza Sport za sve Vojvodine, Slavko Perković – član Stručnog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine kao i predstavnici (predsednici/sekretari) svih Regionalnih društava za radnički sport.

Na osnovu urađene Analize stanja u Regionima po osnovu informacija dobijenih od Regiona i predloženih mera za unapređenje sistema, otvorena je diskusija o istim.

Regioni su pojedinačno dali informacije o svom radu i funkcionisanju, obliku organizovanja, realizaciji programskih aktivnosti, saradnji sa lokalnom samoupravom i većima saveza samostalnih sindikata – povereništvima,  sa posebnim osvrtom na uočene nedostatke i probleme sa kojima su se susreli u proteklom periodu.

Posebno se istakao model rada i funkcionisanja Regiona „Potisje“ koji bi u narednom periodu trebalo da preuzmu i implementiraju i ostali Regioni u cilju poboljšanja uslova za dalji rad i funkcionisanje kao i sprovođenje planiranih programskih aktivnosti.

Branko Vujović podsetio je prisutne na činjenicu da je sportska rekreacija definisana kao prioritet u okviru Nacionalne strategije razvoja sporta, te da lokalne samouprave shodno gore navedenom moraju izdvajati odgovarajuća sredstva za navedene programske aktivnosti kao i da Regioni na nivou lokalnih samouprava moraju da se izbore za bolji status i obezbede prepoznatljivost na lokalnom nivou, što će se odraziti i na problem finansiranja.

Goran Milić istakao je da saradnja Regiona i veća saveza samostalnih sindikata – povereništava mora da postoji a kako bi se ista ostvarila i bila uspešnija, ova tema biće delegirana na sastancima svih članova opštinskih veća saveza samostalnih sindikata.

Kako bi se otklonili uočeni problemi i nedostaci i došlo do boljih rešenja, predložena je radna grupa zadužena za sprovođenje mera za unapređenje sistema radničkog sporta, u sledećem sastavu: Slavko Perković  – koordinator, Mladenko Đuranović i Tomislav Stajić.

Po verifikaciji članova radne grupe od strane Izvršnog odbora OK za radnički sport i organizovanje 12.SORV, ista će pristupiti izradi mini akcionog plana za unapređenje stanja a zatim i implementaciji predloženih mera.

Predstavnici Regiona otvorili su i druge teme, van predloženog dnevnog reda, koje nisu razmatrane na radnom dogovoru.

Iste će biti predmet rasprave na sednicama organa koji su nadležni za donošenje odgovarajućih odluka.

U skladu tim, Savez sport za sve Vojvodine i Olimpijski komitet za radnički sport i organizovanje 12.SORV i u narednom periodu nastaviće sa ovom inicijativom kako bi se sistem radničkog sporta u Vojvodini podigao na viši nivo.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *