ODRŽANA 4. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

U Novom Sadu, 04. oktobra 2016. godine, održana je 4. sednica Upravnog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine.

Sednici je prisustvovalo 10 članova Upravnog odbora kao i predsednik Nadzornog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine.

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice UO, Branko Vujović – predsednik Saveza i UO informisao je prisutne o aktivnostima Saveza za period između dve sednice UO – realizaciji programa sporta za sve, učešću u međunarodnim programima sporta za sve, radu organa i radnih tela Saveza, saradnji sa članicama Saveza i opštinama domaćinima 12.SORV sa posebnim osvrtom na učešće u izradi Programa razvoja sporta na teritoriji AP Vojvodine i Akcionog plana za period 2016-2018.

Predsednik je takođe istakao da su, u skladu sa Programom rada Saveza za 2016. godinu, u toku aktivnosti na izradi Strategije razvoja sporta za sve na teritoriji AP Vojvodine. Prva faza projekta je završena, realizovano  je istraživanje na teritoriji AP Vojvodine a u toku je faza unosa uzetog uzorka u odgovarajući informacioni sistem, nakon čega će se pristupiti statističkoj obradi podataka.

Na sednici su razmatrana pitanja i donete odgovarajuće odluke vezane za  organizaciono – normativnu uređenost Saveza, usaglašavanje opštih akata sa Zakonom o sportu, prijem novih organizacija u članstvo Saveza  a doneta je i odgovarajuća odluka vezana za visinu naknada za rad službenih lica na takmičenju KUP Vojvodine 2016 koje će se, u oktobru, realizovati u okviru programa 12. sportske olimpijade radnika Vojvodine.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *