ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

Dana 27.12.2016. godine u Novom  Sadu, održana je redovna Skupština Saveza sport za sve Vojvodine kojom je predsedavao Branko Vujović – predsednik Saveza Sport za sve Vojvodine.

Sednici skupštine su, pored delagata, prisustvovali  Velizar Đerić – predsednik Asocijacije Sport za sve Srbije, Mladen Stojšin – generalni sekretar Sportskog saveza Vojvodine i Amir Sitarević – predsednik Nadzornog odbora Saveza sport za sve Vojvodine.

 

Branko Vujović – predsedavajući, otvorio je redovnu godišnju sednicu skupštine, pozdravio prisutne delagate i uvažene goste, nakon čega je izvršeno imenovanje verifikacione komisije i zapisničara.

Za vreme rada Verifikacione komisije, skupštini se obratio Velizar Đerić – predsednik Asocijacije sport za sve Srbije, istakavši značaj Saveza sport za sve Vojvodine kao nosioca aktivnosti sporta za sve na teritoriji AP Vojvodine sa posebnim osvrtom na dugogodišnju dobru saradnju sa Asocijacijom sporta za sve Srbije.

Skupštini se obratio i Mladen Stojšin – generalni sekretar Sportskog saveza Vojvodine, poželevši svima dobrodošlicu u vojvođansku kuću sporta kao i uspeh u radu skupštine Saveza sport za sve Vojvodine.

Verifikaciona komisija utvrdila je da postoji kvorum, nakon čega je usvojen dnevni red i skupština je počela sa radom.

Skupština je usvojila Izvod iz zapisnika sa izborne skupštine Saveza sport za sve Vojvodine održane dana 01.12.2015. godine a potom je razmatrala Izveštaj o radu Saveza sport za sve Vojvodine za 2016. godinu.

Uz video prezentaciju Izveštaja o radu za 2016. godinu, Branko Vujović izvršio je kratku retrospektivu realizovanih aktivnosti Saveza sport za sve Vojvodine u 2016. godini, istakavši značaj potpisivanja Ugovora sa opštinama domaćinima 12.SORV, značaj izrade Programa razvoja sporta za sve na teritoriji AP Vojvodine ali i značaj samih programskih aktivnosti poput održanog 1. festivala sporta za sve Vojvodine, Kup-a Vojvodine 2016, programa sporta za sve koje su realizovale članice Saveza i učešća u međunarodnim programima.

Posebnu zahvalnost uputio je članovima svih organa i radnih tela Saveza i 12.SORV uz napomenu da će Savez u narednom periodu raditi na jačanju sistema sporta za sve kao i povećanju kapaciteta samog Saveza.

Nakon usvojenog Izveštaja o radu za 2016. godinu, skupština je usvojila Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza za 2016. godinu.

Skupštini se obratio Amir Sitarević, predsednik Nadzornog odbora, nakon čega je usvojen i Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu.

Branko Vujović informisao je prisutne o izradi predloga novog Statuta Saveza sport za sve Vojvodine, istakavši da je isti usaglašen sa Zakonom o sportu Republike Srbije.

Savezu je dostavljen i jedan amandman za izmenu i dopunu utvrđenog predloga Statuta, nakon čijeg razmatranja je skupštini predložena izmena člana 1. stav 2 i člana 45. stav 1 predloga Statuta.

Nakon izjašnjavanja i prihvaćenih sugestija, skupština Saveza sport za sve Vojvodine usvojila je Statut Saveza sport za sve Vojvodine.

Branko Vujović istakao je da je u 2016. godini Savez sport za sve Vojvodine pristupio izradi Programa razvoja sport za sve na teritoriji AP Vojvodine i odgovarajućeg Akcionog plana. Nakon sprovedenog istraživanja, formirana je radna grupa za izradu Programa razvoja, koja je izuzetno uradila ovaj deo posla.

U narednom periodu, Program razvoja i akcioni plan za naredne 4 godine, biće objavljen na sajtu Saveza sport za sve Vojvodine, te Vas molim da se uključite u ovaj proces i date doprinos u konačnom oblikovanju ovog značajnog dokumenta, rekao je predsednik.

Na samom završetku sednice skupštine, predsednik Saveza poželeo je prisutnima uspeh u daljem radu kao i srećne predstojeće praznike.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *