ODRŽANA 7. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

U Novom Sadu, 07. jula 2017. godine održana je 7. sednica Upravnog odbora Saveza sport za sve Vojvodine kojoj su prisustvovali Branko Vujović – predsednik Saveza i Upravnog odbora, Milorad Perišić-član, Goran Milić – član, Slađana Ivanišević – član, Vitomir Lisica – član, Petar Perović – član i Olivera Jovanović – generalni sekretar Saveza.

Branko Vujović otvorio je 7. sednicu Upravnog odbora Saveza sport za sve Vojvodine informišući prisutne da Upravni odbor, u skladu sa Statutom Saveza, broji devet članova od kojih je imenovano sedam te da je u Savez sport za sve Vojvodine pristigao predlog Regiona Severna Bačka za imenovanje člana UO Saveza. Nakon kraće diskusije Upravni odbor zauzeo je stav da se predlog uputi  Skupštini Saveza sport za sve Vojvodine na razmatranje i odlučivanje zajedno sa ostalim predlozima koji budu upućeni Savezu.

Takođe, predsednik je informisao prisutne članove o realizovanim aktivnostima Saveza sport za sve Vojvodine u periodu između dve sednice Upravnog odbora istakavši da je u proteklom periodu Savez realizovao niz aktivnosti, u skladu sa Planom i programom za tekuću godinu i Programom razvoja sporta za sve u APV 2017-2020, od kojih se posebno izdvojio 2. festival sporta za sve Vojvodine koji je održan u maju 2017. godine. Takođe, bogat sportsko-rekreativni program realizovale su i članice Saveza sport za sve Vojvodine.

U skladu sa Pozivom za podnošenje projekata / programa od posebnog interesa za razvoj oblasti sporta za sve u APV i pristiglim predlozima članica kao i vrednovanjem kvaliteta programa od strane Stručnog odbora Saveza, Upravni odbor doneo je Odluku o dodeli sredstava članicama za realizaciju projekata / programa za 2017. godinu i ista će se objaviti na sajtu Saveza.

U daljem radu sednice, Upravni odbor usvojio je i odluke vezane za „Prvenstvo Vojvodine 2017“ – Odluku o kotizaciji za takmičenje i taksi za overu prava nastupa na „Prvenstvu Vojvodine 2017“ i Odluku o visini i načinu uplate takse na žalbu na „Prvenstvu Vojvodine 2017“.

Savezu sport za sve Vojvodine pristigla su i tri zahteva za prijem u članstvo, gde su nakon razmatranja, donete odluke da se Udruženje za razvoj sport i sportskih aktivnosti „Kup grada“ primi u članstvo sa statusom pridruženi član a Udruženje za sportsku rekreaciju radnika pokrajinkih organa uprave i Sportsko udruženje Tenis glavom prime u članstvo Saveza sa statusom redovnog člana.

U nastavku sednice, Goran Milić informisao je Upravni odbor o održanoj skupštini Regiona Jugozapadna Bačka nakon čega je vođena isrpna diskusija o stanju u ovom Regionu i procedurama na osnovu kojih su održane vanredna i izborna skupština Regiona Jugozapadna Bačka sa zaključkom da sve procedure moraju biti u skladu sa Statutom i Zakonom o sportu RS.

U skladu sa Programom razvoja sporta za sve u APV za period 2017-2020 i Akcionim planom za njegovo sprovođenje, Branko Vujović predložio je Upravnom odboru niz aktivnosti koje bi Savez trebalo da realizuje u narednom periodu. U definisanju navedenih programskih aktivnosti Saveza učetsvovali su svi članovi Upravnog odbora, predloživši da se više pažnje posveti međuregionalnoj saradnji, formiranju tima za pisanje projekata prema fondovima EU, formiranju udruženja / društava sporta za sve u opštinama APV u kojima ista ne postoje ali i drugim aktivnostima koje će doprineti razvoju i unapređenju celokupnog sistema sporta za sve na teritoriji APV.

Na samom završetku sednice Branko Vujović informisao je Upravni odbor o 14. evropskim kompanijskim zimskim sportskim igrama koje će se održati na Kopaoniku u periodu od 21.-25. marta 2018. godine sa naznakom da će se Savez sport za sve Vojvodine u saradnji sa Asocijacijom sport za sve Srbije aktivno uključiti i učestvovati na ovoj značajnoj sportskoj manifestaciji.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *