ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

Dana 27.12.2018. godine u Novom Sadu, u zgradi Sportskog Saveza Vojvodine, održana je redovna Skupština Saveza sport za sve Vojvodine kojom je predsedavao Branko Vujović, predsednik Saveza Sport za sve Vojvodine.

Pre početka same sednice Petar Perović, u ime udruženja Sport za sve opštine Vrbas – Inako, izrazio je želju da se obrati prisutnima i tom prilikom zahvalio se Branku Vujoviću i Savezu Sport za sve Vojvodine uručio zahvalnicu za izuzetan doprinos i angažovanost na polju sportske rekreacije za 2018. godinu.

Nakon uručenja zahvalnice Branko Vujović otvorio je sednicu Skupštine, zahvalio se Petru Peroviću, pozdravio prisutne delegate i uvažene goste  nakon čega je skupština usvojila dnevni red i imenovala Verifikacionu komisiju i zapisničara. Za vreme rada verifakione komisije u uvodnim napomenama Branko Vujović informisao je prisutne o ulozi i značaju Saveza sport za sve Vojvodine u razvoju i unapređenju oblasti sporta za sve u AP Vojvodini, sa posebnim osvrtom na dobru saradnju sa članicama saveza, zahvalivši im se na prisustvu u ovolikom broju.

Nakon obraćanja predsednika, usvojen je Izveštaj Verifikacione komisije u kom je konstatovano da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje.

Skupština je usvojila Zapisnik sa sednice skupštine održane dana 26.12.2017. godine nakon čega je razmatran Izveštaj o radu Saveza sport za sve Vojodine za 2018. godinu.

Uz video prezentaciju Izveštaja o radu za 2018. godinu, Branko Vujović izvršio je kratku retrospektivu realizovanih aktivnosti Saveza sport za sve Vojvodine u 2018. godini, istakavši značaj samih programskih aktivnosti, poput učešća na 14. Evropskim kompanijskim zimskim sporskim igrama i 5. Međunarodnoj naučnoj konferenciji u okviru koje je Savez Sport za sve Vojvodine uspešno prestavio program razvoja sporta za sve u AP Vojvodini za period 2017-2020 godine, održanog 3. Festivala sporta za sve Vojvodine, održanog sportskog takmičenja Kup Vojvodine 2018, uspešno održane promocije – prestavljanja 12. SORV, programa sporta za sve koje su realizovale članice Saveza i učešća u međunarodnim programima.

Nakon izlaganja Izveštaja o radu za 2018. godinu, Branko Vujović – presednik Saveza podneo je skupštini Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza za 2018. godinu.

Takođe, Amir Sitarević – predsednik Nadzornog odbora podneo je skupštini  Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu.

Nakon podnošenja navedenih izveštaja za 2018. godinu, isti su jednoglasno usvojeni.

Na samom kraju sednice Skupštine pušten je kratak video zapis o radničko sportskim aktivnostima Sportske olimpijade radnika Vojvodine.

Sednica Skupštine Saveza sport za sve Vojvodine je završena uz želje da nam 2019. godina bude još bolja i uspešnija!

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *