FITNESS YOGA – DREVNI SISTEM VEŽBANJA PRIMEREN SAVREMENOM ČOVEKU

Ako posmatramo prolaznike na ulici videćemo da njihova lica većinom nisu ozarena, već sumorna i zabrinuta. Korak takvih ljudi nije lak, već trom. Takvi ljudi obično imaju pognuta leđa, predebele trbuhe, a ako se nađemo u njihovoj neposrednoj blizini, možemo čak čuti kako teško i neujednačeno dišu. Stručnjaci koji se bave ovom problematikom već su sistematizovali ove probleme. To su: hipokinazija (nedostatak kretanja), prekomerna telesna težina – gojaznost i psihička prenaprezanja – stres. Ova tri faktora predsatavljaju tri slabosti savremenog društva i međusobno se prepliću.

Savremena medicina i njene pilule, razne dijete ili sportske i rekreativne  aktivnosti koje se zasnivaju na takmičenju, čini se, nisu dovoljni da u potpunosti reintegrišu i regenerišu današnjeg čoveka.

Jedna od drevnih disciplina koja milenijumima svojim praktikantima pruža mogućnost da ovo učine je i joga, pogotovo jedan njen oblik u potpunosti prihvatljiv zapadnom čoveku – hatha joga. Sama reč yoga potiče od sankritskog korena yuj ili yug, što bi se moglo prevesti kao vezati zajedno, držati čvrsto, ujarmiti. Ovde se misli na fizički, umni i duhovni aspekt čoveka. Reč hatha je složenica dve reči ha – sunce i tha – mesec, što simboliše jedinstvenost, uravnoteženost pomenutih aspekata.

Hatha yoga je prihvaćena i kod nas i funkcioniše u yoga društvima, ali i u fitness centrima kao poseban fitness program – fitness yoga, koji je  prevashodno rekreativnog i antistresnog karaktera.

U čemu se zapravo ogleda vežbanje fitness yoge? Prvenstveno se praktikuju različiti položaji tela – asane, kao i njihovo povezivanje u celine, čime se dobija na dinamičnosti vežbanja. Asanama i njihovim kombinacijama se pozitivno utiče prevashodno na skeletni i mišićno-zglobni sistem, ali i na krvotok, nervni i endokrini sistem, čula, kao i na organe trbušne duplje. Vežbanje se upotpunjuje i vežbama disanja (pranayama), koje blagotvorno deluju na respiratorni sistem, kao i sa vežbama relaksacije i opuštanja (pratyahara), koje utiču na redukciju stresa.

U vežbanju fitness yoge poštuje se pet osnovnih principa i to: svesnost (tokom vežbanja vežbač bi trebao biti svestan svih zbivanja u telu i umu), opuštenost (vežbač nastoji da svi mišići koji ne učestvuju u pokretu budu opušteni, a da oni koji učestvuju budu, samo u meri u kojoj je potrebno, zategnuti) , sporo izvođenje pokreta (spori pokreti omogućuju kontrolu nad telom, svesno praćenje zbivanja u mišićima i deluju umirujuće na psihu čoveka; spori pokreti onemogućavaju povređivanje), usklađenost disanja i pokreta (logika je jednostavna – u fazi pokreta gde dolazi do širenja grudnog koša vežbač udiše i suprotno, kada dolazi do skupljanja grudnog koša vežbač izdiše; disanje se kod većine tehnika vrši na nos) i mentalni stav (mentalni stav je kruna pomenutih principa; vežbanje treba shvatiti kao rad na opštom telesnom, mentalnom i duhovnom razvoju i redovno vežbati verujući u pozitivno dejstvo fitness yoge).

                                                                            Prof. dr Milan Cvetković

                                                                          Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

                                                                                              Lovćenska 16, Novi Sad

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *