ODRŽANA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

U Novom Sadu, dana 27. februara 2020. godine održana je sednica Upravnog odbora Saveza sport za sve Vojvodine.

Sednici su prisustvovali Prof. dr Milena Mikalački-predsednica, Milorad Perišić-član, Slavko Perković-član, Svetlana Lečei –član, Marko Adamović-član, Petar Perović-član, Danijela Ignjatić –član, Mane Mirković-član i Olivera Jovanović.

Prof. dr Milena Mikalački otvorila je 1. sednicu Upravnog odbora, pozdravila prisutne i svim članovima novog saziva Upravnog odbora Saveza sport za sve Vojvodine poželela dobrodošlicu i uspešan rad, nakon čega je jednoglasno usvojen predloženi Dnevni red.

U skladu sa istim, na predlog predsednice, Olivera Jovanović imenovana je za generalnog sekretara Saveza sport za sve Vojvodine, za mandatni period 2020-2023. godine.

Predsednica Saveza informisala je Upravni odbor o realizovanim aktivnostima Saveza između dve sednice Upravnog odbora, ističući da su sve aktivnosti realizovane u predviđenim rokovima, naročito kada je reč o podnošenju izveštaja za 2019. godinu Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu.

U nastavku sednice usvojen je Godišnji finansijski izveštaj Saveza za 2019. godinu, opredeljena je materijalno-finansijska politika Saveza sport za sve Vojvodine za 2020. godinu, usvojen Plan i program Saveza sa finansijskim planom za 2020. godinu, usvojena je Zbirna bodovna lista (donošenje odluke o opredeljivanju finansijskih sredstava Regionalnim društvima/udruženjima za radnički sport) a zatim su usvojene i izmene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora Saveza sport za sve Vojvodine kao i Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza sport za sve Vojvodine.

U okviru Plana i programa Saveza za 2020. godinu, posebno su se istakla dva Erasmus+ programa na kojima je Savez sport za sve Vojvodine jedan od partnera, što je od izuzetnog značaja za Savez i njegovo predstavljanje na mapi evropskih organizacija.

Prvi projekat pod nazivom „Aktivni građani u evropskim gradovima – Ti!Aktivan“, kao malo saradničko partnerstvo, realizuje se u trajanju od 18 meseci i od značaja je za razmenu iskustava sa partnerima na projektu i povezivanje sa međunarodnim organizacijama.

Drugi projekat pod nazivom „Aktivan zdrav način života kroz konsultacije za tebe – Aktivan si“, kao saradničko partnerstvo traje 30 meseci i odnosi se na populaciju treće životne dobi.

Potpisivanju ugovora i prvim sastancima na oba projekta prisustvovali su članovi delegacije Saveza Branko Vujović i Marko Adamović a Savez sport za sve Vojvodine, u skladu sa dinamikom realizacije aktivnosti na navedenim projektima, uložiće maksimalan napor da se isti nesmetano i sa uspehom realizuju.

U nastavku sednice, Upravni odbor doneo je Odluku o formiranju Stručnog odbora Saveza sport za sve Vojvodine kao i Odluku o broju, sastavu i načinu izbora članova Olimpijskog komiteta 13. sportske olimpijade radnika Vojvodine.

Olimpijski komitet 13.SORV brojaće 19 članova od kojih će, pored Saveza sport za sve Vojvodine i Regionalnih društava za radnički sport, predstavnike imati i Opština Ada – domaćin 13.SORV kao i relevantne institucije i organizacije – partneri Saveza na realizaciji sportske olimpijade radnika Vojvodine.

U članstvo Saveza sport za sve Vojvodine, u statusu redovnog člana, primljene su i dve nove sportske organizacije – sportsko udruženje „Invictus NS 021“ iz Novog Sada i sportsko udruženje „Fitbox“ iz Žablja.

 Na samom kraju sednice, Prof. dr Milena Mikalački informisala je Upravni odbor o predstojećim aktivnostima Saveza – učešću na 28. Ski festivalu Sporta za sve u organizaciji Asocijacije sport za sve Srbije  (Kopaonik, 18.-22. mart 2020. godine), organizaciji i realizaciji 5.Festivala sporta za sve Vojvodine u okviru kog će se održati i deo aktivnosti iz Erasmus+ programa, organizaciji i realizaciji aktivnosti iz ciklusa 13.SORV – KUP Vojvodine 2020 kao i stvaranju uslova za apliciranje na nove projekte i programe EU.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *