ODRŽANA 2. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

U Novom Sadu, dana 12. juna 2020. godine održana je 2. sednica Upravnog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine.

Sednici su prisustvovali Prof. dr Milena Mikalački-predsednica, Milorad Perišić-član, Marko Adamović-član, Petar Perović-član, Danijela Ignjatić –član, Mane Mirković-član, Slavko Perković-član, Slađana Ivanišević – član, Slavko Kovačević – član i Olivera Jovanović, generalni sekretar Saveza.

Prof. dr Milena Mikalački otvorila je 2. sednicu Upravnog odbora i pozdravila prisutne nakon čega je jednoglasno usvojen predloženi Dnevni red.

Predsednica Saveza informisala je Upravni odbor o realizovanim aktivnostima Saveza između dve sednice Upravnog odbora, istakavši da je Savez, u odnosu na nastalu situaciju sa virusom COVID-19, prilagodio način svoje organizacije i rada istoj.

Pored elektronske komunikacije sa članicama Saveza i drugim subjektima iz sistema sporta za sve, zatim izrade i ažuriranja Kalendara aktivnosti članica za 2020. godinu, realizacije aktivnosti u okviru postojećih evropskih projekata kao i apliciranja za nove projekte i programe u okviru Erasmus+ sport komponente, saradnje sa domaćinom 13.SORV – Opštinom Ada i drugim subjektima u okviru ciklusa 13.SORV,  Savez se uključio i u višemesečni projekat Asocijacije sport za sve Srbije „Ostani kod kuće aktivan“ kroz strategiju razvoja „Misija 2030 – Aktivna Srbija“.

Takođe, Savez je u predviđenom roku, podneo Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu predloge godišnjeg i posebnog programa za 2021. godinu.

U nastavku sednice, u odnosu na izmenjenu dinamiku aktivnosti i umanjenje budžeta za tekuću godinu, usvojeni su usaglašen Plan i program i Finansijski plan Saveza Sport za sve Vojvodine za 2020. godinu.

Na predlog predsednice Saveza, Upravni odbor imenovao je članove Stručnog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine, u sastavu  – Aleksandar Božić, predsednik, Prof. dr Milan Cvetković – član, Dr Sandra Vujković – član i Bojan Crnojački – član.

U susret konstituisanju organa i radnih tela 13.SORV, na sednici su usvojene i izmene i dopune Odluke o broju, sastavu i načinu izbora članova Olimpijskog komiteta za organizaciju 13.SORV.

Na 2. sednici, Upravni odbor doneo je i odluku o prijemu Udruženja Sport za sve Opštine Kanjiža u članstvo Saveza Sport za sve Vojvodine, u statusu redovnog člana. Na samom kraju, Upravni odbor informisan je o predstojećim aktivnostima Saveza, sa akcentom na pripremi i organizaciji sportskog takmičenja KUP Vojvodine 2020 u okviru ciklusa 13.SORV, organizaciji 5. festivala Sporta za sve Vojvodine kao i saradnji sa JLS u cilju boljeg pozicioniranja sporta za sve.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *