ODRŽANA 3. SEDNICA IZVRŠNOG ODBORA OLIMPIJSKOG KOMITETA ZA ORGANIZACIJU 13.SPORTSKE OLIMPIJADE RADNIKA VOJVODINE

U Novom Sadu, u sedištu Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, 07.09.2020. godine održana je 3. sednica Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta za organizaciju 13.SORV.

            Sednici su prisustvovali Goran Milić, predsednik Izvršnog odbora, Milorad Perišić, član, Mladenko Đuranović, član i Atila Buču, član. Pored članova Izvršnog odbora, sednici su prisustvovale Prof. dr Milena Mikalački, predsednica Saveza Sport za sve Vojvodine i Olivera Jovanović, generalni sekretar Saveza i OK 13.SORV.

            U skladu sa Pravilima o radu OK 13.SORV, Izvršni odbor OK 13.SORV na 3. sednici usvojio je Odluku o minimumu fizičko-tehničkih, kadrovskih i drugih uslova za realizaciju sportskih takmičenja tokom trajanja ciklusa 13.SORV kao i Odluku o imenovanju i delokrugu rada Tehničke komisije 13.SORV.

            11.08.2020. godine Tehnička komisija 13.SORV izvršila je obilazak sportskih objekata i terena u opštini Ada – domaćinu 13.SORV, te je Izvršni odbor OK 13.SORV usvojio Izveštaj komisije, konstatujući da opština Ada – domaćin 13.SORV raspolaže sa izuzetnom sportskom infrastrukturom te da u veoma visokom procentu ispunjava zahtevane uslove za realizaciju sportskih takmičenja u okviru ciklusa 13. sportske olimpijade radnika Vojvodine.

            U nastavku sednice, Izvršni odbor OK 13.SORV razmatrao je predloge Sportskog odbora, posebno odluke koje se odnose na održavanje sportskog takmičenja „Kup Vojvodine 2020“, koje je planirano za 20. septembar 2020. godine.

            Uvažavajući epidemiološku situaciju u zemlji, preporuke i mere koje su na snazi a u saradnji i na osnovu obavljenih razgovora sa Pripremnim odborom Opštine Ada, Izvršni odbor OK 13.SORV doneo je odluku da se realizacija „Kupa Vojvodine 2020“ odloži za prvu polovinu 2021. godine.

            Na predlog predsednika IO OK 13.SORV, Gorana Milića, na sednici su usvojene sve neophodne odluke vezane za blagovremenu pripremu ovog sportskog takmičenja ( Odluka o Kupu Vojvodine 2020, Odluka o službenim licima, Odluka o taksi na žalbu i druge) uz zaključak da do održavanja istog, organi i radna tela OK 13.SORV i Regioni nastave sa sprovođenjem planiranih aktivnosti, posebno kada je u pitanju stvaranje uslova za nesmetanu realizaciju ciklusa 13.SORV.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *