ActivU Call for Participants

ActivU is a transnational cooperation effort including universities, national federations, NGOs, Olympic and Paralympic committees, and sport organizations. The consortium mixes the expertise of universities in formal and non-formal learning and in the use of e-learning methodologies with the specific understanding of the realities and needs of sport and health lifestyles concerned organizations. 

Objective

The purpose of this call is to select the participants for the ActivU online training programme, to be carried out from April to September 2021.

The group of selected participants will be able to study and be part of the program, as well as to receive a certificate for completion of the program.

Online Program Description

The implementation of the course will be implemented from April 2021 till September 2021 (M16 to M21 of Activ-U project planning).  The study program is structured in 6 modules, each of them extends around 15 days.

From April until July 2021, the different modules will be implemented in the virtual classroom, whit active supervision by the tutors. August works as a holiday period for students and teachers.  In September 2021 it will be a second call for students who had not yet pass the activities on the first announcement.

Evaluation

The evaluation process is distributed on different modules. Each module includes specific activities to develop the evaluation of the participants. the participants must achieve a minimum calcification of 75 out 100 to obtain the course certificate. The activities will include questionnaires about the contents or solving specific activities as case studies or practices.

The participants which have not to achieve the minimum score at the ordinary call (activities of each module from April to July) will have a second opportunity in September on an extraordinary call to improve their performance on the pending activities.

Courses

Module 1. Lifestyle among the life cycle and its implications on health.

Module 2. Promotion of a healthy and active lifestyle

Module 3. Guidance procedure among active lifestyle promotion practices: physical health.

Module 4. Guidance procedure among active lifestyle promotion practices: other health-related behaviours.

Module 5. Other relevant aspects of traineeship programs.

Module 6. E-Training on digital or hybrid programs

Eligibility Criteria

Candidates must meet the eligibility criteria:

  • Adult participants living in one of the project countries (Portugal, Spain, Italy, Netherlands, Croatia, France…)
  • Graduates in one of the following areas: Medicine, Nursery, Physiotherapy, Social Sciences, Psychology and Sports Sciences.
  • English proficiency.
  • Digital skills, computer and internet access.

Application Procedure

The candidates must fill this Online Application Form until September 30th 2020, 23.59 CET.

ActivU позив за учеснике

ActivU је транснационални пројекат који укључује универзитете, националне федерације, невладине организације, олимпијске и параолимпијске комитете и спортске организације. У оквиру конзорцијума комбинује се стручност универзитета у формалном и неформалном учењу и у употреби методологија е-учења са специфичним разумевањем стварности и потреба организација које се баве промоцијом спорта и здравих стилова живота.

Циљ

Сврха овог позива је одабир учесника за програм мрежне обуке у оквиру пројекта ActivU, која ће се реализовати од априла до септембра 2021. године.

Група изабраних учесника моћи ће да учи и буде део програма, као и да добије сертификат о завршеном програму.

Опис онлајн програма


Имплементација курса спроводиће се од априла 2021. До септембра 2021. године (М16 до М21 по планирању у оквиру ActivU пројекта). Студијски програм је структуриран у 6 модула, од којих ће сваки трајати 15 дана.

Од априла до јула 2021.године различити модули ће се примењивати у виртуелној учионици, уз активно надгледање наставника. Август месец је резервисан за одморе. У септембру ће бити накнадни позив за полазнике курса који још нису успели да прођу све активности у оквиру првог циклуса.

Евалуација


Процес евалуације се одвија у сваком модулу. Сваки модул укључује специфичне активности за развијање евалуације учесника. Полазници морају постићи минималну калцификацију од 75 од 100 да би добили сертификат. Активности ће укључивати упитнике о садржају или решавању одређених активности као студије случаја или праксе.
Учесници који не остваре минималан број бодова у току првог модула на редовном позиву (активности сваког модула од априла до јула), имаће другу прилику у септембру на ванредном позиву, да побољшају своје знање.

Курс

Модул 1. Животни стил у току животног циклуса и његове импликације на здравље.
Модул 2. Промоција здравог и активног начина живота
Модул 3. Поступци вођења животних стилова на основу актуелних пракса: физичко здравље.
Модул 4. Поступци вођења животних стилова на основу актуелних пракса: друга понашања у вези са здрављем.
Модул 5. Остали релевантни аспекти програма приправништва.
Модул 6. Е-обука о дигиталним или хибридним програмима.

Критеријуми за полазнике


Кандидати морају испунити следеће критеријуме:


• Пунолетни учесници који живе у некој од земаља пројекта (Португал, Шпанија,  Србија, Италија, Холандија, Хрватска, Француска)
• Дипломирани студенти у једном од следећих подручја: Медицина, физиотерапија, друштвене науке, психологија и спортске науке.
• Знање енглеског језика.
• Дигиталне вештине, приступ рачунару и Интернету.

Процедура за пријављивање


Кандидати морају попунити онлајн образац за пријаву на следећем линку  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoHF1KN-uR30YHcBDfKidLUVBJQYcabPWDE8UoMIy9yJJOrg/viewform?pli=1   до 30. септембра 2020. године, 23.59.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *