SAVEZ SPORT ZA SVE VOJVODINE SVE VIŠE PRISUTAN NA MEĐUNARODNOJ SCENI KADA SU U PITANJU EVROPSKI PROJEKTI

Kada su u pitanju projekti finansirani iz sredstava Evropske unije, posredstvom programa Erasmus+ Sport, Savez sport za sve Vojvodine nastavlja dobru praksu iz prošle godine kada je dobio finansiranje za dva evropska projekta. Ove godine Savez učestvuje u realizaciji još tri evropska projekta u partnerstvu sa organizacijama širom Evrope.

Iako je pandemija izazvana virusom COVID-19 otežala realizaciju projektnih aktivnosti, opredeljenje predstavnika Erasmus+ programa kao i svih učesnika projekata, koji se realizuju širom Evrope, jasno i nedvosmisleno pokazuje da program ne može stati te da se projekti moraju realizovati.

U tom smislu, u utorak, 23. februara 2021. godine održan je prvi on line sastanak koji je obeležio početak realizacije projekta STYLE. Cilj ovog projekta je promocija evropskih tradicionalnih sportova i igara. Nosilac projekta je rumunska organizacija A.S.E.L. RO a partneri su, pored Saveza Sport za sve Vojvodine, Institut za razvoj sporta i edukaciju iz Poljske, Institut za socijalne inovacije i koheziju Fifty-Fifty iz Grčke kao i Udruženje sportskih klubova prirode Kiyikoy iz Turske.

Pored uobičajene prakse predstavljanja svih partnerskih organizacija, tema on line sastanka bila je prezentacija projektnih aktivnosti u okviru projekta STYLE kao i  planiranje narednih koraka. Svakako, nezaobilazna tema bila je i situacija u vezi sa pandemijom COVID-19 i uticaj iste na projektne aktivnosti.

On line sastanak završen je u izuzetno optimističnom tonu i u nadi da će naredni sastanak biti održan uživo, u organizaciji jednog od partnera na projektu.

ASSOCIATION SPORT FOR ALL VOJVODINA MORE AND MORE PRESENT ON THE INTERNATIONAL SCENE REGARDING EUROPEAN PROJECTS

When it comes to projects funded by the European Union, through the Erasmus + Sport program, the Association Sport for All Vojvodina continues the good practice from last year when it received funding for two European projects. This year, the Association is participating in the implementation of three more European projects in partnership with organizations across Europe.

Although the pandemic caused by the COVID-19 virus made it difficult to implement project activities, the commitment of Erasmus + representatives as well as all project participants, which are implemented throughout Europe, clearly shows that the program cannot stop and that projects must be implemented.

In that sense, on Tuesday, February 23, 2021, the first online meeting was held, which marked the beginning of the realization of the STYLE project. The goal of this project is the promotion of European traditional sports and games.

The leading partner in the project is the Romanian organization ASEL RO, and the partners are the Association Sports for All Vojvodina, Institute for Sports Development and Education from Poland, Institute for Social Innovation and Cohesion Fifty-Fifty from Greece and the Association of Nature Sports Clubs Kiyikoy from Turkey.

In addition to the usual practice of representing all partner organizations, the topic of the online meeting was the presentation of project activities within the STYLE project as well as the planning of the next steps.

Certainly, an unavoidable topic was the situation related to the COVID-19 pandemic and its impact on project activities.

The online meeting ended in an extremely optimistic tone and in the hope that the next meeting will be held live, organized by one of the project partners.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *