U SUSRET NOVOM POZIVU ZA PODNOŠENJE PROJEKATA U OKVIRU ERASMUS+ SPORT PROGRAMA ODRŽAN SASTANAK SA ČLANICAMA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

Savez Sport za sve Vojvodine sve više je prisutan na međunarodnoj sceni, kada su u pitanju evropski projekti. Posredstvom Erasmus+ sport programa Savez učestvuje u realizaciji pet evropskih projekata, u partnerstvu sa organizacijama širom Evrope.

Kako se kod organizacija u oblasti sporta za sve – članica Saveza javlja sve veći interes za učešćem u evropskim projektima, Savez Sport za sve Vojvodine u okviru edukativnog programa organizovao je info sastanak za predstavnike članica, na temu apliciranja za EU projekte.

Sastanku, koji je održan u Novom Sadu, 22. aprila 2021. godine, u ime Saveza prisustvovali su Prof. dr Milena Mikalački, predsednica, Milorad Perišić, potpredsednik, Olivera Jovanović, generalni sekretar, Marko Adamović, član Upravnog odbora i saradnik za međunarodne projekte i Aleksandar Božić, stručni saradnik dok su edukaciju pratili predstavnici 16 organizacija sporta za sve sa teritorije APV.

U susret novom pozivu za podnošenje projekata u okviru Erasmus+ sport programa za 2021. godinu, čije se objavljivanje očekuje u narednim danima, na sastanku se govorilo o mogućnostima finansiranja sportskih organizacija kroz navedeni program, načinu apliciranja za projekte, mogućnostima iznalaženja partnerskih organizacija i jačanju organizacionih kapaciteta.

Učesnicima info sastanka prezentovani su i aktuelni evropski projekti u kojima Savez Sport za sve Vojvodine učestvuje

gde je Savez preneo članicama svoja dosadašnja iskustva u realizaciji istih.

U daljoj diskusiji i razmeni informacija, predstavnicima članica date su konkretne smernice, uputstva kao i linkovi putem kojih se mogu kompletno informisati o aktuelnom pozivu za konkurisanje ali i svim drugim pitanjima od značaja za uspešno podnošenje projekata.

Korisni linkovi

Erasmus + program https://erasmusplus.rs/

Fondacija Tempus https://tempus.ac.rs/

IN ANTICIPATION OF NEW CALL FOR PROPOSALS UNDER THE ERASMUS + SPORT PROGRAM A MEETING WAS HELD WITH THE MEMBERS OF THE ASSOCIATION SPORT FOR ALL VOJVODINA

The Association Sport for All Vojvodina is more and more present on the international scene, when it comes to European projects. Through the Erasmus + sport program, the Association participates in the implementation of five European projects, in partnership with organizations across Europe.

As there is a growing interest in organizations in the field of sports for all – members of the Association to participate in European projects, the Association Sport for All Vojvodina within the educational program organized an info meeting for representatives of members on the topic of applying for EU projects.

The meeting, which was held in Novi Sad, on April 22, 2021 was attended on behalf of the Association by Milena Mikalački, PhD, President, Milorad Perišić, Vice President, Olivera Jovanović, Secretary General, Marko Adamović, Member of the Board and Associate for International Projects and Aleksandar Božić, Expert Associate, while the training was attended by representatives of 16 sport for all organizations from APV.

In anticipation of the new call for proposals under the Erasmus + sports program for 2021, which is expected to be published in the coming days, the meeting discussed the possibilities of financing sports organizations through the program, how to apply for projects, finding partner organizations and strengthening organizational capacity.

The participants of the info meeting were also presented with current European projects in which the Association Sport for All Vojvodina participates

where the Association shared its experience in the realization of the same.

               In further discussion and exchange of information, the representatives of the members were given specific guidelines, instructions and links through which they can be fully informed about the current call for applications but also all other issues relevant to the successful submission of projects.

Useful links

Erasmus + program https://erasmusplus.rs/ Foundation Tempus https://tempus.ac.rs/

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *