ODRŽANA 10. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

U Novom Sadu, 21.03.2022. godine održana je 10. sednica Upravnog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine kojom je predsedavala prof. dr Milena Mikalački, a istoj su prisustvovali Milorad Perišić, Slađana Ivanišević, Daniela Ignjatić, Petar Perović, Goran Milić, Mane Mirković, Slavko Perković i Marko Adamović – članovi UO. Sednici su prisustvovali i Amir Sitarević, predsednik Nadzornog odbora, Olivera Jovanović, generalni sekretar Saveza i Aleksandar Božić, stručni saradnik.

Na samom početku predsednica je informisala Upravni odbor o aktivnostima koje su realizovane u periodu između dve sednice Upravnog odbora sa akcentom na: dodeli nagrade “Kapetan Miša Anastasijević”, učešću u radu redovne Skupštine Asocijacije Sport za sve Srbije, održanoj redovnoj Skupštini Saveza Sport za sve Vojvodine, učešću na radnom sastanku sa pokrajinskim granskim savezima i savezima iz oblasti sporta, potpisivanju novog protokola sa medijskom kućom “Dnevnik”, potpisivanju Ugovora za godišnji i poseban program za 2022. godinu sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu, učešću u međunarodnim programima Erasmus + sport, održanoj 10. sednici Izvršnog odbora 13. SORV i 9. sednici Sportskog odbora 13. SORV, održanom radnom sastanku sa predsednicima i sekretarima Regiona i učešću u programima stručnog osposobljavanja u oblasti sportske rekreacije.

U nastavku sednice Upravni odbor razmatrao je Godišnji finansijski izveštaj Saveza Sport za sve Vojvodine  – Završni račun za 2021. godinu. Uvodne napomene o finansijskom poslovanju Saveza u 2021. godini dala je predsednica Saveza nakon čega je Upravni odbor doneo odluku o usvajanju Završnog računa Saveza Sport za sve Vojvodine za 2021. godinu.

U skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (“Sl. Glasnik RS”, br. 6/2020) Upravni odbor usvojio je i Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala Saveza Sport za sve Vojvodine, Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja i Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata Saveza Sport za sve Vojvodine.

Takođe, Upravni odbor doneo je odluku o izmenama i dopunama Kriterijuma za raspodelu sredstava Regionalnim udruženjima i društvima na ime sufinansiranja i tehničkog funkcionisanja, nakon čega je usvojen Prečišćen tekst ovog dokumenta.

U susret realizaciji programskih aktivnosti u 2022. godini, Upravni odbor usvojio je niz odluka kojima se opredeljuje materijalno-finansijska politika Saveza za tekuću godinu nakon  čega je usvojen Program rada sa finansijskim planom Saveza za 2022. godinu.

Na predlog Sportskog odbora 13.SORV, Upravni odbor usvojio je Zbirnu bodovnu listu Regiona za 2022. godinu.

U daljem radu, Upravni odbor doneo je odluku o prijemu u članstvo sportskih organizacija “Tenis glavom 1987” iz Novog Sada i “Akademije korektivne gimnastike” iz Subotice.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *