ODRŽANA REDOVNA I REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

Marko Adamović izabran za predsednika Saveza Sport za sve Vojvodine za mandatni period 2023 – 2027. godine

U Novom Sadu, u četvrtak 30. novembra 2023. godine održane su redovna i redovna izborna Skupština Saveza Sport za sve Vojvodine.

Prof. dr Milena Mikalački, predsednica Saveza pozdravila je prisutne članove Skupštine i uvaženu gošću – predsednicu Sportskog saveza Vojvodine, gospođu Jasminu Juras, nakon čega je otvorila sednicu redovne Skupštine Saveza Sport za sve Vojvodine.

Na samom početku, Skupština je minutom ćutanja odala počast preminulom dugogodišnjem saradniku i nekadašnjem generalnom sekretaru Saveza Sport za sve Vojvodine, gospodinu Perković Slavku.

U nastavku, predsednica je dala na usvajanje Dnevni red, koji je, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, dostavljen članovima Skupštine a potom i objavljen na sajtu Saveza.

Po usvajanju Dnevnog reda, Skupština je imenovala radna tela Skupštine – radno predsedništvo, verifikacionu komisiju i zapisničara.

Nakon uvida u verifikacione listiće, predsednik Verifikacione komisije gospodin Alajica Danijel podneo je Skupštini izveštaj kojim je konstatovano da redovnoj i izbornoj Skupštini Saveza Sport za sve Vojvodine prisustvuje 47 delegata što je dovoljan broj za punovažan rad i odlučivanje.

U nastavku, Skupština je usvojila Izvod iz zapisnika sa redovne Skupštine Saveza održane dana 27.12.2022. godine nakon čega je Prof. dr Milena Mikalački kroz vrlo sadržajnu prezentaciju detaljno podnela Skupštini Izveštaj o radu Saveza Sport za sve Vojvodine za 2022. godinu.

Pored Izveštaja o radu Saveza za 2022. godinu, predsednica je Skupštini podnela i Izveštaj o materijalno – finansijskom poslovanju Saveza Sport za sve Vojvodine za 2022. godinu dok je predsednik Nadzornog odbora, gospodin Amir Sitarević podneo Skupštini Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu.

Nakon izjašnjavanja, Skupština je jednoglasno usvojila:

  • Izveštaj o radu Saveza Sport za sve Vojvodine za 2022. godinu
  • Izveštaj o materijalno – finansijskom poslovanju Saveza Sport za sve Vojvodine za 2022. godinu
  • Izveštaj Nadzornog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine za 2022. godinu

U daljem radu redovne Skupštine, prezentovane su aktivnosti Saveza Sport za sve Vojvodine koje su realizovane u periodu od 01. januara do 30. novembra, čime je predsednica napravila presek stanja za tekuću godinu i informisala Skupštinu o istom.

Kako je dnevni red redovne Skupštine iscrpljen, predsednica je zaključila  rad iste a potom se obratila priusutnima izrazivši veliko zadovoljstvo i čast što je bila na mestu predsednice Saveza Sport za sve Vojvodine u mandatu 2019 – 2023. Takođe, zahvalila se svim organizacijama iz sistema članstva Saveza i kolegama iz oblasti sporta za sve i sporta u firmama, na izuzetnoj saradnji tokom četvorogodišnjeg mandata.

foto by Dragan Burnać.

Nakon obraćanja, predsednica je otvorila redovnu izbornu Skupštinu Saveza Sport za sve Vojvodine gde je informisala Skupštinu o načinu glasanja u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine. Skupština se izjasnila za javno glasanje.

Prof. dr Milena Mikalački pozvala je kandidata za predsednika Saveza, gospodina Adamović Marka da se obrati Skupštini i prezentuje Plan i program rada Saveza, koji je u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine bio objavljen na sajtu Saveza sport za sve Vojvodine.

Skupštini se obratio gospodin Marko Adamović koji se, najpre, zahvalio predsednici Mileni Mikalački na dosadašnjoj saradnji a potom predstavio svoju biografiju.

U nastavku, kroz video prezentaciju, Marko Adamović detaljno je obrazložio osnovne ciljeve i zadatke obuhvaćene predloženim Planom i programom rada Saveza sport za sve Vojvodine za period 2023 – 2027. godine, istakavši niz aktivnosti koje su od značaja za programsko i organizaciono unapređenje Saveza Sport za sve Vojvodine u narednom periodu.

Prof. dr Milena Mikalački zahvalila se kandidatu na predstavljanju te predložila Skupštini da se pristupi izboru predsednika Saveza.

Nakon izjašnjavanja članova Skupštine, Marko Adamović izabran je za predsednika Saveza Sport za sve Vojvodine za mandatni period 2023 – 2027. godine.

Na predlog novoizabranog predsednika, Skupština je izabrala potpredsednika Saveza, gospodina Strajnić Gorana iz Bečeja kao i članove Upravnog odbora Saveza – Papić Jelenu, Radonić Borjanu, Ereg Ildiko, Ignjatić Danielu, Rodić Nedeljka, Trivunov Zorana, Mandić Predraga i Perović Petra dok je jedno mesto u UO ostavljeno za predstavnika OK 14.SORV.

U daljem radu, Skupština je izabrala i članove Nadzornog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine za mandatni period 2023 – 2027. godine – Perišić Milorada, Ivanišević Slađanu i Nađ Natašu.

U odnosu na novoizabrano rukovodstvo Saveza Sport za sve Vojvodine, data je razrešnica organima Saveza Sport za sve Vojvodine saziva 2019-2023. godine.

Na samom kraju, članovi Skupštine zahvalili su se dosadašnjem rukovodstvu Saveza na izuzetnoj saradnji u proteklom mandatu.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *