ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА САВЕЗА СПОРТ ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ

У Новом Саду, у четвртак 01. фебруара 2024. године одржана је 1. седница Управног одбора Савеза Спорт за све Војводине, у мандатном периоду децембар 2023 – 2027. године.

Седницом је председавао Марко Адамовић, председник Савеза а истој су присуствовали чланови Горан Страјнић (потпредседник Савеза), Даниела Игњатић, Петар Перовић, Борјана Радонић, Предраг Мандић, Недељко Родић и Јелена Папић, затим генерални секретар Оливера Јовановић и стручни сарадник Александар Божић.

Такође, седници је, у име Надзорног одбора Савеза, присуствовао Милорад Перишић.

На почетку седнице председник је информисао Управни одбор о активностима које су реализоване у претходном периоду, истакавши:

  • Едукативни програм Савеза који је реализован током децембра 2023. године (реализација стручне трибине, припрема водича и др.)
  • Усаглашавање годишњег програма за 2024. према Покрајинском секретаријату за спорт и омладину – током јануара 2024.
  • Подношење извештаја о утрошку буџетских средстава за 2023. годину према Покрајинском секретаријату за спорт и омладину – до 31.01.2024.
  • Подношење Извешатаја за 2023. годину Управи за јавне набавке – до 31.01.2024.
  • Активности у оквиру европског пројекта Фитнес за особе са Алцхајмером (Fit4Alz) – учешће на 2. транснационалном састанку у Пољској и припрема Интервенције бр. 1

Након датих информација, Управни одбор на предлог председника, именовао је Оливеру Јовановић за генералног секретара Савеза Спорт за све Војводине за мандатни период 2023. – 2027. године.

У наставку седнице, Управни одбор усвојио је

  • Програм рада Савеза Спорт за све Војводине са финансијским планом за 2024. годину
  • План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2024. годину

а опредељена је и материјално – финансијска политика Савеза Спорт за све Војводине за 2024. годину са припадајућим одлукама.

У сусрет активностима у оквиру четворогодишњег циклуса 14. спортске олимпијаде радника Војводине, Управни одбор именовао је чланове радне групе за припрему нормативних аката циклуса 14.СОРВ, у саставу: Марко Адамовић, Горан Страјнић, Милорад Перишић, Оливера Јовановић, Александар Божић, Горан Милић, Младен Стојшин, Младенко Ђурановић и Витомир Лисица.

Председник је такође информисао Управни одбор о актуелним европским пројектима које Савез реализује у оквиру међународне сарадње – Волонтеризам у спорту („Vsport“), Дигитална лабораторија за тренере који раде са особама са инвалидитетом („DiTRAL“) и Фитнес за особе са Алцхајмером („Fit4Alz“). На самом крају, договорене су активности за наредни период – конститутивна и радна седница Надзорног одбора Савеза Спорт за све Војводине, састанак радне групе 14.СОРВ, додела реквизита чланицама Савеза, припрема и почетак Интервенције бр. 1 у оквиру пројекта „Fit4Alz“, учешће на завршној конференцији пројекта „Vsport“, Конституисање Олимпијског комитета за организацију 14.СОРВ са органима и радним телима, радни састанак са председницима и секретарима Региона, припрема годишње Скупштине Савеза и учешће на 31. отвореном ски фестивалу спорта за све.

Slične objave...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *