Author: admin

0

ODRŽANA 2. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

U Novom Sadu, dana 12. juna 2020. godine održana je 2. sednica Upravnog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine. Sednici su prisustvovali Prof. dr Milena Mikalački-predsednica, Milorad Perišić-član, Marko Adamović-član, Petar Perović-član, Danijela Ignjatić –član, Mane Mirković-član, Slavko Perković-član, Slađana...

0

MOVE Week 25-31. maj 2020. godine

Međunarodna Asocijacija za sport i kulturu – ISCA je, u skladu sa preporukama Svetske Zdravstvene organizacije – WHO i merama Evropske Unije o prevenciji i sprečavanju globalnog širenja virusa COVID-19, sve sektore delovanja stavila u funkciju programa održivosti fizički aktivnog...