BMI

Body Mass Index

Indeks telesne mase (engl. Body Mass Index, BMI) je metoda računanja uhranjenosti. BMI se izračunava vrlo jednostavno, a temelji se na odnosu telesne težine i visine osobe. Što je indeks više izvan okvira urednih vrednosti, to je veći rizik od obolevanja od raznih srčanih bolesti, dijabetesa i povišenog krvnog pritiska.

Formula za izračunavanje BMI je sledeća:

bmi

BMI treba shvatiti kao okvirnu metodu, budući da stvarno zdravstveno stanje osobe treba oceniti u širem medicinskom kontekstu.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO) BMI možemo podeliti u nekoliko grupa i na taj način možemo da klasifikujemo uhranjenost neke osobe.

bmi_who

Napomena: težina se unosi u kg a visina u cm!

Takođe ovde možete da pogledate tabelu sa izračunatim vrednostima BMI u rasponu 50-120 kg i 1.20-2.00 m:

bmi_table

Tabela za preuzimanje u .pdf formatu

Da li Vam je ovaj tekst vezan za BMI bio koristan?

Loading ... Loading ...