Category: sednice

0

ODRŽANA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

U Novom Sadu, dana 27. februara 2020. godine održana je sednica Upravnog odbora Saveza sport za sve Vojvodine. Sednici su prisustvovali Prof. dr Milena Mikalački-predsednica, Milorad Perišić-član, Slavko Perković-član, Svetlana Lečei –član, Marko Adamović-član, Petar Perović-član, Danijela Ignjatić –član, Mane...

0

ODRŽANA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Izborna Skupština Saveza Sport za sve Vojvodine sazvana je za 26.12.2019. godine u 12.00 časova Kandidat za Predsednika Saveza Sport za sve Vojvodine Prof. dr Milena Mikalački U Novom Sadu dana 10. decembra 2019. godine, održana je 21. Sednica Upravnog...

0

20. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U Novom Sadu dana 19. novembra 2019. godine održana je sednica Upravnog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine. Na sednici Upravnog odbora razmatrani su i prihvaćeni izvodi iz zapisnika sa 19. sednice Upravnog odbora  kao i informacija o aktivnostima Saveza...