Definicija

Rekreativno bavljenje sportom, ono kojim se bave statistike i ono koje govori u prilog razvijenosti svesti jednog društva ili pak ono koje je u skladu sa standardima i preporukama EU je ono koje se realizuje:

  • redovno (minimum jednom nedeljno)
  • po kvalitetnim programima
  • pod vođstvom stručnih lica
  • na za to adekvatnim sportskim objektima
  • uz adekvatnu lekarsku kontrolu