Dozvole za rad

DOZVOLA ZA RAD U SPORTU ZA SVE

Informacija

Asocijacija Sport za sve Srbije je u postupku izdavanja dozvola za rad u Sportu za sve sa zvanjem:

 • Sportski demonstrator;
 • Sportsko-rekreativni demonstrator;
 • Sportsko-rekreativni voditelj;

       * * *

 • Organizator sportske rekreacije;
 • Specijalista sportske rekreacije;
 • Profesor sportske rekreacije.

Svi zainteresovani sportski stručnjaci u Sportu za sve i organizacijama koje su članice Asocijacije, a koji ispunjavaju uslove iz Pravilnika o zvanjima i dozvolama za rad u Sportu za sve, mogu dobiti dozvolu za rad u Sportu za sve.

Pravilnik o zvanjima i dozvolama za rad u Sportu za sve (možete preuzeti OVDE).

Zahtev i potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole za rad podnosi se Asocijaciji Sport za sve Srbije na adresu: Terazije br. 35/III sprat, 11103 Beograd, PAK: 107003.

Uslovi za izdavanje Dozvole za rad

Sportskom stručnjaku se izdaje odgovarajuća dozvola za rad uz priloženu sledeću dokumentaciju:

 • Biografija – radna referenca;
 • Dve fotografije 35mm x 45mm (veličina kao za pasoš);
 • Naknada za administrativne troškove i obrazac sertifikata u iznosu od 5.000,00 dinara, koju treba uplatiti na tekući račun Asocijacije Sport za sve Srbije (kod DIREKTNE banke): 150-1856484-38

(model uplatnice možete preuzeti OVDE).

Uslovi za obnovu važnosti Dozvole za rad

Za period važnosti dozvole za rad u Sportu za sve (3 godine) neophodno je prikupiti i priložiti kopije završenih edukacija i aktivnosti iz oblasti rekreativnog sporta, masovnog sporta – Sporta za sve (u kupnom zbiru od najmanje 24 boda po Pravilniku o zvanjima i dozvolama za rad u Sportu za sve), kao i sledeću dokumentaciju:

 • Jedna fotografija 35mm x 45mm (veličina kao za pasoš);
 • Naknada za administrativne troškove i obrazac sertifikata u iznosu od 5.000,00 dinara, koju treba uplatiti na tekući račun Asocijacije Sport za sve Srbije (kod DIREKTNE banke): 150-1856484-38

(model uplatnice možete preuzeti OVDE).

Vaše zahteve, u skladu sa Pravilnikom, razmotriće nadležna komisija Asocijacije Sport za sve Srbije, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Za sve dodatne informacije, obratite se kancelariji Asocijacije radnim danima 0900–1400h na brojeve telefona:

011 32 32 986 i 011 32 34 809 ili na e-mail: asfaserbia@gmail.com

ASOCIJACIJA SPORT ZA SVE SRBIJE

sfa