Dozvole za rad

DOZVOLA ZA RAD U SPORTU ZA SVE

Informacija

Asocijacija Sport za sve Srbije, kao nacionalni granski sportski savez zadužen za oblast sportske rekreacije (rekreativni sport, sport za sve, masovni sport) i sport u firmama, izdaje dozvole za rad sportskim stručnjacima koji su radno angažovani u oblasti sportske rekreacije i organizacijama koje su u sistemu sporta za sve, za zvanja u okviru zanimanja organizator rekreacije u sportu:

 • Sportsko-rekreativni voditelj;
 • Sportsko-rekreativni učitelj;
 • Trener u rekreaciji;
 • Specijalista sportske rekreacije.

Pravilnik o zvanjima i dozvolama za rad sportskih stručnjaka Asocijacije Sport za sve Srbije u oblasti sportske rekreacije (rekreativni sport, sport za sve, masovni sport) možete preuzeti OVDE.

Svi zainteresovani sportski stručnjaci koji ispunjavaju uslove iz Pravilnika o zvanjima i dozvolama za rad sportskih stručnjaka Asocijacije Sport za sve Srbije u oblasti sportske rekreacije, mogu aplicirati za dozvolu za rad.

Kompletirana dokumentacija podnosi se Asocijaciji Sport za sve Srbije na adresu: Terazije br. 35/III sprat, 11103 Stari grad – Beograd, PAK: 107003.

Uslovi za izdavanje Dozvole za rad

Sportskom stručnjaku može se izdati dozvola za rad sa odgovarajućim zvanjem ukoliko priloži sledeću dokumentaciju:

 • Zahtev za izdavanje dozvole za rad (Obrazac možete preuzeti OVDE);
 • Izjava da ne postoji zabrana odvijanja stručnog rada u sportu (Obrazac možete preuzeti OVDE);
 • Overena kopija diplome o stručnoj spremi (dokaz o stepenu obrazovanja ili stručne osposobljenosti);
 • Kopija dodatka diplome o položenim predmetima;
 • Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje stručnog rada u oblasti sportske rekreacije (izdata od strane licenciranog specijaliste sportske medicine);

*Spisak akreditovanih zdravstvenih ustanova gde se može obaviti pregled:

http://www.lekarimedicinesporta.rs/tabela_ustanova_za_pregled_sportista.html

Zdravstveni pregled sportskih stručnjaka obavezno sadrži i psihološku ocenu.

 • Biografija – radna referenca;
 • Dve fotografije 35mm x 45mm (veličina kao za pasoš);
 • Naknada za administrativne troškove u iznosu od 5.000,00 dinara, koju treba uplatiti na tekući račun Asocijacije Sport za sve Srbije: 205-0000000523327-52 kod NLB Komercijalne banke. (model uplatnice za fizička lica možete preuzeti OVDE).

Uslovi za obnovu važnosti dozvole za rad – relicencu

Da bi se obnovila važnost dozvole za rad, u toku perioda njene važnosti (3 godine) neophodno je ostvariti najmanje 27 sati edukacije u oblasti sportske rekreacije. Uz priložene kopije o završenom stručnom usavršavanju (kroz učešće na kongresima, simpozijumima, seminarima, susretima, savetovanjima, okruglim stolovima, tribinama, kursevima i obukama, koje obuhvata sticanje zvanja i veština iz oblasti obuhvaćenih odgovarajućom dozvolom za rad) potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

 • Izjava da ne postoji zabrana odvijanja stručnog rada u sportu (Obrazac možete preuzeti OVDE);
 • Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje stručnog rada u oblasti sportske rekreacije (izdata od strane licenciranog specijaliste sportske medicine);

*Spisak akreditovanih zdravstvenih ustanova gde se može obaviti pregled:

http://www.lekarimedicinesporta.rs/tabela_ustanova_za_pregled_sportista.html

Zdravstveni pregled sportskih stručnjaka obavezno sadrži i psihološku ocenu.

 • Jedna fotografija 35mm x 45mm (veličina kao za pasoš);
 • Naknada za administrativne troškove u iznosu od 5.000,00 dinara, koju treba uplatiti na tekući račun Asocijacije Sport za sve Srbije: 205-0000000523327-52 kod NLB Komercijalne banke. (model uplatnice za fizička lica možete preuzeti OVDE).

Podnete zahteve, u skladu sa Pravilnikom, razmotriće nadležna komisija Asocijacije Sport za sve Srbije, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Za sve dodatne informacije vezane za dozvole za rad u sportu za sve, kontaktirajte kancelariju Asocijacije Sport za sve Srbije, radnim danima 0900–1400h na brojeve telefona: 011 32 32 986 i 011 32 34 809 ili putem e-mail adresa: asfaserbia@gmail.com i office@sportforallserbia.org.rs

ASOCIJACIJA SPORT ZA SVE SRBIJE

sfa