ECDL

Šta je ECDL (European Computer Driving Licence)?

Evropska kompjuterska vozačka dozvola je test poznavanja suštinskih IT koncepata, praktičnih veština i sposobnosti, koji  potvrđuje da je vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje  personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija. Zahvaljujući velikom  uspehu koji je ECDL postigao u Evropi, program je proširen na ceo svet pod  nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL).

Naporima Evropske Unije za unapređenje primene informatičkih tehnologija osnovana je velika koalicija za digitalni posao (Grand Coalition for Digital Jobs) kojom je i ECDL Fondacija dobila nove zadatke, odnosno pripremila seriju novih modula savremenih znanja i veština koje kandidati potvrđuju polaganjem ECDL testova.

ECDL moduli su podeljeni na sledeće nivoe:

            Osnovni nivo (detaljnije)

            Srednji nivo (detaljnije)

            Napredni nivo (detaljnije)

Regionalna ECDL kancelarija u Srbiji (www.ecdl.rs)