eServisi

U okviru informacionog sistema Saveza sport za sve Vojvodine implementirano je nekoliko korisnih elektronskih servisa:

  • WebMail (pristup elektronskoj pošti putem interneta)

Objavljivanjem nove internet prezentacije Saveza omogućen je i servis WebMail. Ako kliknete na sledeći link: WebMail otvoriće Vam se prozor kao na slici koja se nalazi ispod.

webmail1

Korisničko ime je vaša mejl adresa a lozinka Vam je poslata od strane administratora sistema. Kada unesete oba parametra kliknite na dugme Log in i pojaviće Vam se aplikacija za elektronsku poštu kao na slici ispod.

webmail2

Koristite ikonicu Compose za slanje novih poruka kao što je obeleženo na slici.

Dragan Veličković, dipl.mat.MSc, programer informacionog sistema

Mejl adresa: it@sportzasve.org

Mobilni telefon: 063/1-691-609