Informacioni sistem

Projekat razvoja informacionog sistema sporta za sve

Savez sport za sve Vojvodine, počevši od 2012. godine ozbiljno radi i ulaže u razvoj sopstvenog informacionog sistema. U okviru projektnog tima Saveza projektovane su i implementirane napredne baze podataka sa mogućnošću pretraživanja i izvoza podataka, takođe su implementirani određeni servisi za korisnike.

Pored projektovanja i programiranja baza podataka veoma bitan segmenat u razvoju informacionog sistema ima računarska oprema. Regionalna društva Saveza su u toku 2012. godine kompletno opremljena prenosnim računarima, bežičnim internetom kao i mobilnim telefonima.

U toku 2022. godine pokrenuta je revizija i redizajn kompletnog informacionog sistema koji će u potpunosti biti spreman za prvu polovinu 2023. godine.

Naravno, jedan od najvažnijih segmenata u razvoju informacionih sistema jesu ljudski resursi.

Za sva pitanja vezana za informacioni sistem, internet prezentaciju, računarsku opremu i ostale poslove iz IT oblasti u svakom trenutku se možete obratiti administratoru sistema:

Dragan Veličković, dipl.mat.MSc, programer informacionog sistema

Mejl adresa: it@sportzasve.org

Mobilni telefon: 063/1-691-609