Istorijat

PET DECENIJA OLIMPIJSKOG RADNIČKOG POKRETA U VOJVODINI

Radničko sportske aktivnosti u Vojvodini još 1945. godine uzimaju maha u selima i gradovima širom Vojvodine. Razvojni put sportsko rekreativnih aktivnosti u Vojvodini prošao je kroz nekoliko etapa sa karakterističnim obeležjima i standardnim masnifestacijama: industrijski višeboj, radničko-sportske igre velikih kolektiva.

Od 1949-50. godine formiraju se fiskulturni aktivi po radnim organizacijama, 1951/2. organizuju se sindikalni sportski sletovi radnika preduzeća, 1953/55. formiraju se opštinske komisije i odbori za radničko sportske aktivnosti, 1956/7. formiran je Pokrajinski odbor društava prirode „Pokor“. Od 1959/60. razvija se potpuna i celovita aktivnost u radničko sportskim aktivnostima, 1961/2. dolazi do povezivanja radničko sportskih aktivnosti sa školskim i studentskim pokretom u Vojvodini,

Na području fizičke kulture radnika i jednistvenog delovanja na planu rekreacije, 1969/70. godine ostvarena je puna saradnja sa Pokrajinskim većem saveza sindikata Vojvodine, SOFK-e Vojvodine, Partizanom Vojvodine i Zavodom za fizičku kulturu Vojvodine koji su pripremili materijal pod nazivom „Fizička kultura kao sredstvo u borbi za humanizaciju života, poboljšanje fizičkih i radnih sposobnosti i povećavanje ličnog i društvenog standarda“ a koji je razmatran i usvojen na Skupštini AP Vojvodine. Tako dolazi do Sportske olimpijade radnika Vojvodine u ciklusu 1971/75. godine.

Radničko sportska olimpijada značajno je doprinela ukupnom razvoju sporta u Vojvodini. SORV sa četrdesetogodišnjom tradicijom prerasla je u pravi pokret izuzetno organizovan i masovan koji je tokom godina okupio preko milion radnika sportista.

Glavna ideja svih deset održanih Olimpijada bila je da se što veći broj radnika uključi u organizovane radničko sportske aktivnosti u preduzećima i ustanovama širom Pokrajine. Takmičenja nisu sama sebi bila cilj nego put ka očuvanja zdravlja, podizanju radnih sposobnosti, produženja radnog veka radnika i zadovoljenju njihove potrebe za kretanjem, igrom i sadržajnim korišćenjem slobodnog vremena kroz aktivan odmor.

Opšta namera je bila da se kroz zajedničko delovanje Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Saveza za rekreativni sport Vojvodine, kroz Olimpijadu, afirmiše radnički sport u Pokrajini.

Da ova mafistacija ima opravdanje ilustruje činjenica da je do sada održano deset Olimpijada, počev od Novog Sada 1975, zatim Pančeva 1979, Sremske Mitrovice 1983, Vrbasa 1987, Kikinde 1991, Apatina 1995, Srbobrana 1999, Bačke Topole 2003 , Ade 2007 i Bačke Palanke 2011, a ovu lepu tradiciju nastaviće po drugi put Srbobran – jedanaestom SORV 2015. godine.

Tokom protekle četiri decenije radničkog olimpizma gradovi domaćini dobili su brojne otvorene i zatvorene sportske objekte, čime su stvoreni uslovi za dalji razvoj i poboljšanje sportskih i sportsko-rekreativnih aktivnosti u pomenutim sredinama.

Novi Sad, prvi olimpijski grad, za potrebe Olimpijade obnovio je brojne sportske otvorene i zatvorene objekte a za potrebe svečanog otvaranja stadion FK Vojvoda dobio je pokrivenu tribinu.

Pančevo, drugi olimpijski grad, za potrebe Olimpijade izgradio je hotel „Tamiš“ i Sportsko rekreacioni centar „Strelište“ i obnovio brojni školske terene.

Sremska Mitrovica, treći olimpijski grad, za potrebe Olimpijade potpuno je adaptirao gradski stadion Dom „Partizana“ kao i školske sportske objekte.

Vrbas, četvrti olimpijski grad, za potrebe Olimpijade, izgradio je novi Centar za fizičku kulturu – otvorene sportske terene, halu, bazen, kuglanu i streljanu, a adaptirani su i školski sportski objekti.

Kikinda, peti olimpijski grad, za potrebe Olimpijade, izgradio je atletski stadion sa tartan stazom, a kao i svi prethodni domaćini, adaptirala je postojeće školske terene za nesmetano sprovođenje Igara.

Apatin, šesti olimpijski grad, za potrebe Olimpijade, rekonstruisao je centar grada i adaptirao brojne sportske terene.

Srbobran, sedmi olimpijski grad, za potrebe Olimpijade, izgradio je nove košarkaške, odbojkaške i teniske terene, za potrebe svečanog otvaranja adaptirao je fudbalski stadion „Srbobran“ dok im je neispunjena želja ostala izradnja otvorenog bazena.

Bačka Topola, osmi olimpijski grad, za potrebe Olimpijade, izgradio je balon sportsku halu, pistu za pecanje na veštačkom jezeru, rekreacioni centar sa igralištem za bič volej, šetalište duž jezera i adaptirao brojne sportske terene.

Ada, deveti olimpijski grad, za potrebe Olimpijade, angažovao se, uz radne akcije meštana Ade i Mola, na osposobljavanju postojećih i izgradnji novih sportskih objekata. Rekronstruisani su svi otvoreni i zatvoreni sportski objekti u oba mesta, a potpuno je renoviran fudbalski stadion na kojem je izgrađen i sportski pansion, dok je u Molu u celosti rekonstruisan Sportski centar.

Bačka Palanka, deseti olimpijski grad, za potrebe Olimpijade, obnovio je otvorene terene u okviru sportsko-rekreacionog centra „Tikvara“ kao i kuglanu unutar hale. Takođe, započeta je izgradnja streljane i otvorenog bazena. Za potrebe smeštaja učesnika, izgrađeno je i uređeno Olimpijsko selo „Bagremara“

Srbobran, jedanaesti olimpijski grad, 2000.godine bio je grad domaćin 7. sportske olimpijade radnika Vojvodine. Pored toga što raspolaže potrebnom sportskom infrastrukturom, Grad domaćin 11.SORV radi na rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih sportskih objekata – otvorenog bazena.

Uz dobro pripremljene sportske objekte, kulturne sadržaje i odgovarajući smeštaj učesnika, 2015. godine, održaće se završna manifestacija 11. sportske olimpijade radnika Vojvodine.