Kalendar 2017.

 

KALENDAR AKTIVNOSTI SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA 2017. GODINU

 

Rb. Naziv aktivnosti Organizator Mesto realizacije Datum

realizacije

EDUKATIVNI PROGRAM
1. Stručno osposobljavanje u oblasti sporta za sve Savez Sport za sve Vojvodine APV januar-decembar 2017.
2. Organizacija i realizacija stručnih tribina na temu radničkog-kompanijskog sporta kao dela sporta za sve Savez Sport za sve Vojvodine APV januar-decembar 2017.
3. Organizovanje stručnih tribina u cilju pozicioniranja sporta za sve u JLS Savez Sport za sve Vojvodine APV januar-decembar

2017.

RAZVOJNI PROGRAM
1. Organizacija i realizacija 2. festivala Sporta za sve Vojvodine Savez Sport za sve Vojvodine sa članicama Novi Sad 27.05.2017.
2. Realizacija aktivnosti u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja Sporta za sve u APV za period 2017-2020. godine Savez Sport za sve Vojvodine APV januar-decembar 2017.
3. Sufinansiranje realizacije programa sporta za sve koje realizuju članice Saveza a od posebnog su interesa  za sport za sve na teritoriji APV Savez Sport za sve Vojvodine maj 2017.
4. Programi međunarodne saradnje; učešće na konferencijama i stručnim skupovima u cilju povezivanja sa međunarodnim organizacijama i partnerima Savez Sport za sve Vojvodine januar-decembar 2017.
5. Učešće na naučnim skupovima i konferencijama, školovanje i usavršavanje Savez Sport za sve Vojvodine januar-decembar 2017.
6. Realizacija aktivnosti za pristup fondovima Evropske unije – sprovođenje obuke i formiranje komisije za pisanje i sprovođenje projekata Savez Sport za sve Vojvodine januar-decembar 2017.
7. Učešće u međunarodnim programima – Evropska nedelja sporta i fizičke aktivnosti „Move week“, Međunarodni dan izazova „Challenge day“ Savez Sport za sve Vojvodine APV maj-jun 2017.
8. Martketing program Savez Sport za sve Vojvodine januar-decembar 2017.
 

9.

Razvojni program 12. SORV Savez Sport za sve Vojvodine Regioni, APV januar-decembar 2017.
10. Razvoj i unapređenje Informacionog sistema Savez Sport za sve Vojvodine januar-decembar 2017.
TAKMIČARSKI PROGRAM
1. Učešće na 25. zimskom festivalu Sporta za sve Srbije Asocijacija Sport za sve Srbije Kopaonik 22.-26.03.2017.
2. Učešće na 27. letnjem festivalu Sporta za sve Srbije Asocijacija Sport za sve Srbije Sutomore,

Crna Gora

septembar 2017.
 

3.

14. međunarodni radničko-sportski festival balkanskih zemalja Bugarska jun 2017.
4. Realizacija takmičarskog programa 12. sportske olimpijade radnika Vojvodine –

Prvenstvo Vojvodine 2017.

Savez Sport za sve Vojvodine Bečej i Novi Bečej 23-24.09.2017.

i

07.10.- 08.10.2017.

 

KALENDAR AKTIVNOSTI ČLANICA

SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE U 2017. GODINI

 

Rb Naziv aktivnosti Organizacija Mesto Period održavanja
1. Aktivnosti na promociji i popularizaciji, uvođenju i realizaciji sportske rekreacije u MZ Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica i okolina 01.01.-31.12.2017.
2. Sportsko-rekreativni susreti gradskih i prigradskih mesnih zajednica Grada Subotice Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica i okolina maj-jun 2017.
3. Prijateljski sportsko-rekreativni susreti radnika Grada Subotice Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica april-jun 2017
4. „42. Trim biciklom 2017“  Subotica-Palić Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica-Palić 1.maj 2017.
5. Pešačenja – program promocije zdravog načina života Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica

Palić

Fruška Gora

Subotica 1.maj

Palić 15.10.2017.

i jun 2017.

Fruška Gora – mart 2017

6. Street Sport – promocija zdravog načina života naročito kod mladih Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica jun- septembar 2017.
7. Javni besplatni časovi fitnesa i rekreacije, vožnje bicikla, rolera Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica 2017.
8. Rekreativno vežbanje na rolerima i klizaljkama za decu i odrasle Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica Klizanje- januar, februar 2017.

 

Roleri – april, jun,septembar i oktobar 2017.

 

 

9. Rekreativna košarka za dečake Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica 2017.
10. Časovi rekreacije za odrasle

„Budi aktivan budi fit – Aerobik za žene u 2017“

Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica 2017.
11. Vežbanjem do boljeg zdravlja – Trim staze 2017. Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica septembar-oktobar 2017.
12. Zdravo starenje uz redovno vežbanje za odrasle trećeg životnog doba u 2017. Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica Januar-jun i septembar -decembar 2017.
13. Aktivna pauza u procesu rada Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica 2017.
14. Seminari, savetovanja i stručne tribine – učešće i organizovanje Gradski savez Sporta za sve Subotice Subotica 2017.
15. Učešće na Festivalu

Sporta za sve Vojvodine

Gradski savez Sporta za sve Subotice Novi Sad 27.05.2017.
Društvo Sporta za sve Partizan Petrovaradin
Udruženje sport za sve „Mosta“ Ruma
Udruženje sport za sve Relaks Novi Sad
Sportski klub Biatlon

Novi Sad

Udruženje sporta za sve Olee

Novi Sad

16. Međunarodni dan izazova

“World challenge day”

Sportski savez grada Sombora Sombor 31. maj 2017.
Udruženje sport za sve opštine Bečej Bečej 31. maj 2017.
Sportski savez opštine Irig Irig 31. maj 2017.
Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica  31. maj 2017.
17. Evropska nedelja fizičke aktivnosti „Move week“ Sportski savez grada Sombora Sombor 29. maj – 04. jun 2017.
Udruženje sport za sve opštine Bečej Bečej 29. maj – 04. jun 2017.
Gradski savez „Sport za sve“

Subotica

Subotica 29. maj – 04. jun 2017.
18. Novogodišnji turnir u malom fudbalu Udruženje „Sport za sve“ opštine Senta Senta 07.01.2017.
19. Proslava 5. godišnjice osnivanja Udruženja „Sport za sve“ opštine Senta Udruženje „Sport za sve“ opštine Senta Senta 27.01.2017.
20. 8. martovski turnir za žene u pikadu Udruženje „Sport za sve“ opštine Senta Senta 04.03.2017.
21. Prekogranični susreti „Veliko srce za male ruke“-Igre veština za osobe sa posebnim potrebama Udruženje „Sport za sve“ opštine Senta Senta 2017.
22. 3. „ Kup veterana Senta“ u malom fudbalu +45 god. Udruženje „Sport za sve“ opštine Senta Senta jul 2017.
23. 6. „Dan na plaži pored reke Tisa“ – Uključi se u igru na obalama reka i jezera Udruženje „Sport za sve“ opštine Senta Senta avgust 2017.
24. Vežbanjem do boljeg zdravlja „Budi fit“ Udruženje „Sport za sve“ opštine Senta Senta septembar 2017.
25. Međunarodni dan pešačenja u prirodi „Budi zdrav“ Udruženje „Sport za sve“ opštine Senta Senta oktobar 2017.
26. Partizan 2 Adrenalin avantura Društvo sporta za sve

„Partizan 2“

Novi Sad 21.04.2017.
27. Javni čas razvojne gimnastike Društvo sporta za sve

„Partizan 2“

Novi Sad 17.06.2017.
28. P2 šetnja na Orlovo bojište Društvo sporta za sve

„Partizan 2“

Novi Sad -Popovica 20.06.2017.
29. P2 podzemna avantura Društvo sporta za sve

„Partizan 2“

Petrovaradinska tvrđava 03.06.2017.
30. Novogodišnji plesni koncert Partizana 2 Društvo sporta za sve

„Partizan 2“

Novi Sad 17.12.2017.
31. Sportsko-rekreativni program „Roditelj-dete“ Društvo sporta za sve Partizan Petrovaradin Petrovaradin 06.-10.03.2017.
32. Nedelja joge, pilatesa, aerobika i body impact-a Društvo sporta za sve Partizan Petrovaradin Petrovaradin 17-23.04.2017.
33. Program vežbanja za penzionere Društvo sporta za sve Partizan Petrovaradin Petrovaradin jun 2017.
34. Vežbe za žene treće

životne dobi

Društvo sporta za sve Partizan Petrovaradin Petrovaradin Jul-avgust 2017.
35. Otvorena vrata Partizana Društvo sporta za sve Partizan Petrovaradin Petrovaradin april-jun 2017.
36. Aerobik, pilates program Sportsko udruženje Sport master Novi Sad februar-decembar 2017.
37. Ples Sportsko udruženje Sport master Novi Sad maj- decembar 2017.
38. Obuka plivanja Sportsko udruženje Sport master Novi Sad januar – decembar

2017.

39. Aquaaerobik Sportsko udruženje Sport master Novi Sad septembar – decembar 2017.
40. S kao Sport Sportsko udruženje Sport master Novi Sad mart-decembar 2017.
41. Sport za sve Sportsko udruženje Sport master Novi Sad januar – decembar
42. 6. rumske dečije olimpijske igre predškolaca Udruženje sport za sve „Most“ Ruma Ruma 03.06.2017.
43. 3. „Zavrti točak“ – svetski dan porodice i Međunarodni dan fizičke aktivnosti Udruženje sport za sve „Most“ Ruma Ruma 15.05.2017.
44. „Zakorači u zdravlje“ Udruženje sport za sve „Most“ Ruma Ruma jun-avgust 2017.
45. 6. Sabor dece Udruženje sport za sve „Most“ Ruma Ruma 19.07.2017.
46. 2. junački međunarodni višeboj Udruženje sport za sve „Most“ Ruma Ruma 12.09.2017.
47. Trka za srećnije detinjstvo – ulične trke Udruženje sport za sve „Most“ Ruma Ruma oktobar 2017.
48. Humanitarni turnir u malom fudbalu i basketu Udruženje sport za sve „Most“ Ruma Ruma jun-avgust 2017.
49. Besplatna sportska školica Udruženje sport za sve „Most“ Ruma Ruma Januar-decembar 2017.
50. Ekološka akcija šetnje i pošumljavanja Udruženje sport za sve „Most“ Ruma Ruma mart, maj, septembar 2017.
51. „Želim pravo da rastem zdravo“ – veliki projekat zdravih stilova života Udruženje sport za sve „Most“ Ruma Ruma 2017.
52. Besplatan program vežbanja sa 10 polaznika – gojazna deca, deca sa problemima posturalnog statusa Udruženje sport za sve „Most“ Ruma Ruma januar-decembar 2017.
53. Besplatna školica

plivanja za decu

Udruženje sport za sve „Most“ Ruma Ruma jul-avgust 2017.
54. Stručni seminari Udruženje sport za sve „Most“ Ruma Ruma septembar i decembar 2017.
55. Amatersko-veteranska košarkaška liga „ABL Naša liga“ Udruženje Sport za sve „Dekka sport“ Novi Sad Novi Sad 01.01.-30.06.2017.

i

01.09.-31.12.2017.

56. „Uključi se i ti..zajedno smo zdraviji i jači“ – sportska rekreacija dece, omladine, starih, žena i osoba sa invaliditetom u prirodi i urbanim uslovima Udruženje Sport za sve Relaks Novi Sad januar-decembar 2017.
57. Sedeća odbojka za osobe sa invaliditetom Udruženje Sport za sve Relaks Novi Sad januar-decembar

2017.

58. Edukacija sportskih stručnjaka i članstva Udruženje Sport za sve Relaks Novi Sad januar-decembar

2017.

59. Časovi sportske rekreacije za građane opštine Irig i goste sa strane

(turističko-banjska sredina)

Sportski savez opštine Irig Vrdnik, Irig, Rivica… januar-decembar 2017.
60. Sportsko-rekreativni susreti radnih kolektiva i ekipa građana mesnih zajednica opštine Irig Sportski savez opštine Irig opština Irig periodično u 2017.
61. Obuka dece i odraslih neplivača, škola plivanja, ronjenja i akvarobik Sportski savez opštine Irig opština Irig periodično u 2017.
62. Vidovdansko narodno nadmetanje u okviru Vidovdanskog sabora u Vrdniku Sportski savez opštine Irig Vrdnik jun 2017.
63. Predškolske olimpijske igre opštine Irig Sportski savez opštine Irig Irig maj 2017.
64. Sportske školice i škole „HOP“ Sportski savez opštine Irig Vrdnik i Irig 2017.
65. Akcija „Trim staza – staza zdravlja“ Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin april-oktobar 2017.
66. Obeležavanje svetskog dana sporta Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin april 2017.
67. Majski dani sporta Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin maj 2017.
68. Tenis za sve Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin maj-jun 2017
69. Stoni tenis za sve Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin maj 2017.
70. Biciklom u prirodu Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin maj-jun, septembar-oktobar 2017.
71. Boćanje Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin Jun 2017.
72. Basket turnir „Trojka“ Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin i

Bački Jarak

24. jun 2017.

i

26. avgust2017.

73. Ribolov za sve Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin septembar 2017.
74. Zimski turnir u malom fudbalu Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin novembar-decembar 2017.
75. Rekreacija za građane iznad 50 godina (stoni tenis, basket, odbojka i kuglanje) Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin januar-decembar 2017.
76. Organizovanje predavanja o važnosti bavljenja sportom Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin januar-decembar 2017.
77. Edukacija i osposobljavanje stručnog kadra za vođenje programa i polaganje za licence Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin januar-decembar 2017.
78. Turnir u malom fudbalu Udruženje Sport za sve 2014 Srbobran Srbobran 2017.
79. Promocija i popularizacija sporta za sve Udruženje Sport za sve 2014 Srbobran Srbobran 2017.
80. Pilates za žene Novosadsko društvo sporta za sve „Sportins“ Novi Sad januar-decembar 2017.
81. Porodične aktivnosti u prirodi i na bazenu Novosadsko društvo sporta za sve „Sportins“ Novi Sad januar-decembar 2017.
82. Dan sportskih aktivnosti u naseljenim mestima na teritoriji grada Novog Sada Novosadsko društvo sporta za sve „Sportins“ 2 naseljena mesta jun ili septembar

2017.

83. Dan vožnje bicikla Udruženje za sport i rekreaciju Majkić Futog 21.04.2017.
84. Odbojka na pesku -omladinci Udruženje za sport i rekreaciju Majkić Futog 27. i 28. maja 2017.
85. Tradicionalni turnir u malom fudbalu Udruženje za sport i rekreaciju Majkić Mali Kozarci 22. i 23. jula 2017.
86. Tradicionalni turnir u malom fudbalu Udruženje za sport i rekreaciju Majkić Dudešti Veki – Rumunija 16. i 17. septembar 2017.
87. Odbojka na pesku – turnir Udruženje za sport i rekreaciju Majkić Futog 9. i 10.

septembra 2017.

88. Veliki fudbal Udruženje za sport i rekreaciju Majkić Negoslavci, Hrvatska 11. novembra 2017.
89. Akvarobik za žene trećeg životnog doba Sportsko-rekreativno društvo „Nada- Treće doba“ Novi Sad 2017.
90. Aktivan odmor na moru Sportsko-rekreativno društvo „Nada- Treće doba“ jun 2017.
91. Druženje uz ples Sportsko-rekreativno društvo „Nada- Treće doba Novi Sad decembar 2017.
92. Redovan program rekreacije i treninga u streljaštvu i target sprintu za 2017. godinu Sportski klub „Biatlon“ Novi Sad januar-decembar 2017.
93. Trofej Novog Sada u Target Sprintu 2017 Sportski klub „Biatlon“ Novi Sad 12-13.

avgusta 2017.

94. Učešće na Svetskom prvenstvu u ISSF Target Sprintu Sportski klub „Biatlon“ Suhl, Nemačka 22-26. jun 2017.
95. 25. Euro Show Dance Fest – međunarodno takmičenje u modernim plesovima Udruženje sport za sve opštine Kanjiža Kanjiža 22.04.2017.
96. Organizovanje Crossfit treninga Sportsko udruženje „Meltdown gym one NS“ Novi Sad januar-decembar

2017.

97. Korektivna gimnastika Sportsko udruženje Sport za sve „Iks-Oks“ Novi Sad 01.01.- 30.06.2017.

i

01.09. – 31.12.2017.

98. Sportska školica sa razvojnom gimnastikom Sportsko udruženje Sport za sve „Iks-Oks“ Novi Sad 01.01.-30.06.2017.

i

01.09.-31.12.2017.

99. Završni časovi (takmičenja) u sezoni 2016/2017 Sportsko udruženje Sport za sve „Iks-Oks“ Novi Sad jun 2017.
100. „VI Vrtićijada“ – prikaz sportskog znanja i umeća predškolaca 10 novosadskih vrtića Sportsko udruženje „Super Aktivan“ Novi Sad maj 2017.
 

101.

 

Organizacija turnira za decu I-VIII razreda – škola Petefi Šandor –

„Igraj i budi srećan“

Društvo sporta za sve „NSL“ Novi Sad 03.03.-21.04.2017.

i

15.09.-30.10.2017.

102. Organizacija turnira za decu I, II, III, IV- škola Petefi Šandor – „Zajedno smo jači“ Društvo sporta za sve „NSL“ Novi Sad 06.05.-14.06.2017.
103. Igre zaposlenih u EPS Društvo sporta za sve „NSL“ Novi Sad 22.04.2017.
104. Komunalne igre u JP i JKP Vojvodine Društvo sporta za sve „NSL“ Novi Sad 07.-11.06.2017.
105. Sport za sve – Izbor za pravilan razvoj Društvo sporta za sve „NSL“ Novi Sad april-jul 2017.
106. 14. ciklus besplatne rekreacije za žene Sportski savez grada Sombora Sombor februar-jun 2017.
107. Besplatna školica sporta SO „Sportić“ Sportski savez grada Sombora Sombor februar-jun 2017.
108. Besplatna školica sporta „Roditelj-dete“ Sportski savez grada Sombora Sombor februar-jun 2017.
109. Besplatna rekreacija u vodi za sve građane Sportski savez grada Sombora Sombor februar-maj 2017.
110. Terapijsko plivanje za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju Sportski savez grada Sombora Sombor februar-maj 2017.
112. Obeležavanje svetskog dana zdravlja Sportski savez grada Sombora Sombor april 2017.
113. Promocija zdravih stilova života i sportske rekreacije Sportski savez grada Sombora Sombor maj 2017.
114. Sportsko somborsko leto Sportski savez grada Sombora Sombor 16.07.2017.
115. Uključi se u igru na obalama reka i jezera Sportski savez grada Sombora Sombor 29.07.2017.
116. Takmičenje u tradicionalnim igrama Sportski savez grada Sombora Sombor jul 2017.
117. Porodični orjentiring i pravljenje zdravog obroka Udruženje sporta za sve „Olee“ Novi Sad 27.04.2017.
118. Organizovanje i realizovanje takmičenja Nindža klinci Udruženje sporta za sve „Olee“ Novi Sad 13. maj 2017.
119. Sportska priredba za decu obolelu od dijabetesa Udruženje sporta za sve „Olee“ Novi Sad 30. jun 2017.
120. Deveti rođendan Udruženja sporta za sve Olee, Štrand Udruženje sporta za sve „Olee“ Novi Sad 8. oktobar 2017.
121. Takmičenja na manifestaciji na obali reka i jezera Udruženje sport za sve opštine Bečej Bečej 15.07.-27.08.2017.
122. Zimska liga u malom fudbalu Udruženje sport za sve opštine Bečej Bečej 18.02.-26.03.2017.
123. Učešće na turniru košarkaških veterana Sportska organizacija „Vojvodina – Novi Sad“ Valjevo 31.03.-01.04.2017.
124. Učešće na Beogradskom polumaratonu Sportska organizacija „Vojvodina – Novi Sad“ Beograd 22.04.2017.
125. Učešće na svetskom prvenstvu za košarkaške veterane Sportska organizacija „Vojvodina – Novi Sad“ Montecatini, Italija 30.06.-09.07.2017.
126. Liga u malom fudbalu Udruženje sport za sve „Šajkaška“ Titel Titel 05.05.- 02.07.2017.
127. Uključi se u igru na obali reke Udruženje sport za sve „Šajkaška“ Titel Titel 26.08.2017.
128. Sportsko-rekreativna manifestacija

„Još nije zima“

Udruženje sport za sve „Šajkaška“ Titel Titel 21.10.2017.
129. Organizovana rekreacija

za žene

Udruženje sport za sve „Inako“ Vrbas 05.01.-30.12.2017.
130. Korektivni rad za osobe sa deformitetom Udruženje sport za sve „Inako“ Vrbas 05.03.- 20.12.2017.
131. Pilates, vežbe za žene

preko 30 godina

Udruženje sport za sve „Inako“ Vrbas 10.01.- 25.12.2017.
132. Organizovana rekreacija za muškarce Udruženje sport za sve „Inako“ Vrbas 23.01.-18.12.2017.
133. Rekreativno vežbanje u teretani za sve uzrasne kategorije Udruženje sport za sve „Inako“ Vrbas 06.02. -20.12.2017.
134. Završna svečanost, dodela priznanja najuspešnijih u sportskoj rekreaciji Udruženje sport za sve „Inako“ Vrbas 08.12.2017.
135. Duatlon Sportski klub Orlovac Novi Sad 2017.
136. Sportsko-rekreativna takmičenja na Fruškoj gori Sportski klub Orlovac Fruška gora maj-jun 2017.
137. Pešačenje u prirodi Sportski klub Orlovac Novi Sad-Fruška gora 2017.
138. Škola planinarenja Sportski klub Orlovac Fruška gora 2017.
139. Pikado za osobe za invaliditetom Savez za sport i rekreaciju invalida Inđija Kula 04.03.2017.
140. Kuglanje za osobe za invaliditetom Savez za sport i rekreaciju invalida Inđija Novi Sad 25.03.2017.
141. Šah za osobe za invaliditetom Savez za sport i rekreaciju invalida Inđija Bačka Palanka 22.04.2017.
142. Atletika za osobe za invaliditetom Savez za sport i rekreaciju invalida Inđija Novi Sad 20.05.2017.
143. Sportski ribolov za osobe za invaliditetom Savez za sport i rekreaciju invalida Inđija Srbobran 17.06.2017.
144. Viseća kugla za osobe za invaliditetom Savez za sport i rekreaciju invalida Inđija Subotica 08.07.2017.
145. Plivanje za osobe za invaliditetom Savez za sport i rekreaciju invalida Inđija Novi Sad 26.08.2017.
146. Sedeća odbojka za osobe za invaliditetom Savez za sport i rekreaciju invalida Inđija Bačka Palanka 23.09.2017.
147. Streljaštvo za osobe sa invaliditetom Savez za sport i rekreaciju invalida Inđija Novi Sad 21.10.2017.
148. Stoni tenis za osobe sa invaliditetom Savez za sport i rekreaciju invalida Inđija Novi Sad 18.11.2017.
149. Dani invalida Savez za sport i rekreaciju invalida Inđija Inđija decembar 2017.
150. Rekreativni sport-takmičenja u pecanju Udruženje sport za sve opštine Žabalj Žabalj, Čurug,

Gospođinci, Đurđevo

maj i jun 2017.
151. Međunarodni basket turnir Udruženje sport za sve opštine Žabalj Žabalj maj 2017.
152. Sportska olimpijada opštine Žabalj Udruženje sport za sve opštine Žabalj Žabalj jun 2017.
153. Fijakerijada Udruženje sport za sve opštine Žabalj Čurug jun 2017.
154. Turniri u malom fudbalu Udruženje sport za sve opštine Žabalj Žabalj, Čurug i Gospođinci jul-avgust 2017.
155. Turnir u bič voleju Udruženje sport za sve opštine Žabalj Čurug jul 2017.
156. Tiska regata Udruženje sport za sve opštine Žabalj Čurug jul 2017.
157. Akcija – Korak za zdravlje Udruženje sport za sve opštine Žabalj Đurđevo septembar 2017.
158. Sretenjski dani – poligon svestranosti Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ Novi Sad 15.02.2017.
159. Vaterpolo i obuka plivanja- odlazak na bazen Društvo sporta za sve

„Sportisimo NS“

Novi Sad 25.02.2017.

i

26.10.2017.

160. Žurka na ledu – odlazak na klizalište Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ Novi Sad 04.03.2017.

i

05.11.2017.

161. Između dve vatre – novosadski šampionat Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ Novi Sad 23.04.2017.
162. Sportsko jutro Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ Novi Sad 09.04.2017.

i

10.10.2017.

163. Sportijada dan otvorenih vrata – klupska olimpijada Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ Novi Sad 22.04.2017.
164. Baby exit – promocija, takmičenje, edukacija Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ Novi Sad 20.05.2017.
165. Fer smeč, world league, druženje Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ Novi Sad 02.- 04.06.2017.
166. Sportsko-rekreativne aktivnosti u akva parku „Petrolend“ Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ Bački Petrovac 10.06.2017.
167. Sportsko-edukativni kamp „Budimlija“ Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ Budimlija 15.-22.06.2017.
168. Štrand je zakon – poligoni svestranosti Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ Štrand, Novi Sad 01.-31.08.2017.
169. Jesenji poligoni Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ Ravni Topolovac 11.11.2017.
170. Između dve vatre – južnobački okrug Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ Novi Sad 17.11.2017.
171. Jelka za detelinaru Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ Novi Sad 21.12.2017.
172. Organizacija osmomartovskog turnira u pikadu i odbojci za žene Udruženje sport za sve „Tiski cvet“ Novi Bečej 04.- 05.03.2017.
173. Organizacija IX sportsko-rekreativnih igara Regija Srem-Banat-Bačka Udruženje sport za sve „Tiski cvet“ Novi Bečej 22.04.2017.
174. Organizacija Letnjih igara na pesku – Leto u Novom Bečeju Udruženje sport za sve „Tiski cvet“ Novi Bečej 12.08.2017.
175. Organizacija turnira u kuglanju Udruženje sport za sve „Tiski cvet“ Novi Bečej oktobar-novembar 2017.
176. Organizacija Novogodišnjeg turnira u pikadu i odbojci Udruženje sport za sve „Tiski cvet“ Novi Bečej decembar 2017.
177. Fudbalski dan Društvo sporta za sve „ Arena NS“ Novi Sad 23.03.2017.
178. Šetnja u prirodi Društvo sporta za sve „ Arena NS“ Fruška gora 08.04.2017.
179. Sportsko-rekreativne aktivnosti u bazenu Društvo sporta za sve „ Arena NS“ Novi Sad 2017.
180. Turnir u fudbalu Društvo sporta za sve „ Arena NS“ Novi Sad 10.06.-12.06.2017.
181. Letnji kamp Društvo sporta za sve „ Arena NS“ Petrovac, Crna Gora 18.-28.07.2017.
182. Fudbal na pesku Društvo sporta za sve „ Arena NS“ Novi Sad 11.08.2017.
183. Sportsko-rekreativni dan na Letenci Društvo sporta za sve „ Arena NS“ Novi Sad 26.08.2017.
184. Promocija auto-moto sporta Auto sportski klub „Petromax“ Novi Sad 01.01.-31.12.2017.
185. Rekreacija vozača Auto sportski klub „Petromax“ AP Vojvodina maj-oktobar 2017.
186. Auto-moto sport za sve Auto sportski klub „Petromax“ AP Vojvodina maj- oktobar 2017.
187. Smanji gas Auto sportski klub „Petromax“ R. Srbija januar-decembar 2017.
188. Vežbanjem do zdravlja – aerobik i pilates za sve žene Udruženje sport za sve „Sindikalac“ Odžaci mart-jun i septembar-novembar 2017.
189. Školica sporta (motorički poligoni) za svu decu nižih razreda u osnovnim školama Udruženje sport za sve „Sindikalac“ Odžaci mart-jun 2017.
190. Beach volley za sve Udruženje sport za sve „Sindikalac“ Karavukovo jul 2017.
191. Uključi se u igru na obalama reka i jezera Udruženje sport za sve „Sindikalac“ Bogojevo avgust 2017.

 

SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI ČLANICA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

U OBLASTI RADNIČKOG SPORTA

 

 

 

RB. Programska aktivnost Organizacija Mesto realizacije Datum/period održavanja
1. Usklađivanje normativa, rada i funkcionisanja Društva „Potisje“ sa Zakonom o sportu Društvo za radnički sport, odmor i rekreaciju radnika „Potisje“ Na teritoriji Regiona 2017.
2. Organizacija opštinskih takmičenja po planu i programu opštinskih Udruženja sport za sve Opštine-članice Regiona 2017.
3. Redovne aktivnosti oko administrativno-tehničkih poslova koji su u funkciji dobrog rada i delovanja u Regionu Na teritoriji Regiona 2017.
4. Utvrđivanje Konačne liste učesnika PV 2017 iz Regiona „Potisje“ Na teritoriji Regiona 2017.
5. Utvrđivanje sistema praćenja priprema predstavnika Regiona „Potisje“ za nastup na PV 2017 Na teritoriji Regiona 2017.
6. Učestvovanje na PV 2017. Bečej i Novi Bečej 2017.
7. Svođenje učinka i sportskih rezultata predstavnika Regiona „Potisje“ na PV 2017 Na teritoriji Regiona 2017.
8. Izrada i donošenje Planskih dokumenata Društva „Potisje“ za 2018. godinu Na teritoriji Regiona 2017.
9. Dodela priznanja najuspešnijim kolektivima i pojedincima u 2017. godini i dodela zahvalnica osvajačima medalja na PV 2017. Na teritoriji Regiona 2017.
1. Planirana takmičenja ekipa i pojedinaca koji su se kvalifikovali za Prvenstvo Vojvodine 2017. godine u vidu priprema za nastupe na samom prvenstvu. Regionalno društvo za radnički sport Severna Bačka Subotica i Bačka Topola Drugi kvartal 2017.
2. Učešće Regiona Severna Bačka na sportsko-rekreativnom druženju Regija „Srem-Banat-Bačka“ U Novom Bečeju Novi Bečej april 2017.
3. Učešće ekipa i pojedinaca na Prvenstvu Vojvodine 2017. u Bečeju i Novom Bečeju Bečej i Novi Bečej septembar i oktobar 2017.
4. Izvršavanje svih poslova po odlukama OK za radnički sport i organizovanje 12. SORV, Izvršnog odbora ili drugog nadležnog organa. Tokom 2017.
 5. Održavanje sednica UO i Skupštine društva. Tokom 2017.
6. Aktivno učešće u velikom broju aktivnosti Gradskog saveza „Sport za sve „ Subotice Tokom 2017.
1. Usklađivanje rada i funkcionisanja RD sa Zakonom o sportu  

Regionalno društvo za radnički sport „Severni i Srednji Banat“

Na teritoriji Regiona januar 2017.
2. U skladu sa Planom Radne grupe za praćenje stanja u Regionima, kroz razgovor, tribine,posete opštinama, vršiće se poslovi na aktiviranju radničkog sporta i rekreacije u svim pripadajućim opštinama Regiona Na teritoriji Regiona Tokom 2017.
3. Organizacija opštinskih takmičenja Na teritoriji Regiona decembar 2016-mart 2017.
4. Organizacija Regionalnih takmičenja za Prvenstvo Vojvodine Na teritoriji Regiona april-maj 2017.
5. Organizacija sportskih manifestacija po opštinama i udruženjima Na teritoriji Regiona april – decembar 2017
6. Učešće na Prvenstvu Vojvodine 2017 Bečej i Novi Bečej septembar-novembar 2017
7. Učešće na manifestacijama Saveza Sport za sve van sistema radničkog sporta septembar 2017.
8. U okviru rada organa i radnih tela RD planira se održavanje 3 sednice UO, redovna sednica Skupštine i Nadzornog odbora Na teritoriji Regiona Tokom 2017.
1. Radničko sportske igre Pančeva Udruženje za radnički sport „Južni Banat“ Pančevo mart-oktobar 2017.
2. Majski susreti Udruženja za radnički sport „ Južni Banat“ Čardak (kod Kovina) 01. ili 02.05.2017.
3. Opštinska prvenstva – Kovin, Vršac, Kovačica Kovin, Vršac, Kovačica mart-oktobar 2017.
4. Đurđevdanski turnir u streljaštvu Pančevo 06.05.2017.
5. Učešće na Prvenstvu Vojvodine 2017 Bečej, Novi Bečej septembar-oktobar 2017.
6. Radnička liga u kuglanju Pančevo 2017.
1. Takmičenje u kuglanju – opština Temerin Sportsko udruženje „Region sporta za sve Južna Bačka“ opština Temerin januar-april 2017.
2. Zimska liga u malom fudbalu Novi Sad januar-mart 2017.
3. Takmičenje u malom fudbalu – opština Temerin opština Temerin februar-april

2017.

4. Takmičenje u košarci – opština Novi Sad – Temerin- Beočin na teritoriji Regiona februar-april

2017.

5. Takmičenje u stonom tenisu – opština Novi Sad opština

Novi Sad

februar- april 2017.
6. Takmičenje u streljaštvu – opština Novi Sad opština

Novi Sad

april 2017.
7. Takmičenje u stonom tenisu – opština Temerin opština Temerin april 2017.
8. Takmičenje u kuglanju – opština Novi Sad opština

Novi Sad

april 2017.
9. Takmičenje u pikadu- opština Novi Sad opština

Novi Sad

april 2017.
10. Takmičenje u odbojci – opština Novi Sad i Sremski Karlovci Novi Sad,

Sr. Karlovci

april-maj 2017.
11. Takmičenje u tenisu – opština Temerin opština Temerin maj 2017.
12. Takmičenje u tenisu – opština Novi Sad opština

Novi Sad

maj-jun 2017.
13. Liga u malom fudbalu – Novi Sad Novi Sad maj-avgust 2017.
14. Takmičenje u boćanju – opština Temerin, Sr. Karlovci i Novi Sad Temerin- Novi Sad- Sr. Karlovci maj 2017.
15. Takmičenje u sportskom ribolovu – opština Temerin i Novi Sad Temerin – Novi Sad maj 2017.
16. Regionalno takmičenje u kuglanju na teritoriji Regiona maj 2017.
17. Regionalno takmičenje u stonom tenisu Na teritoriji Regiona maj 2017.
18. Regionalno takmičenje u odbojci na teritoriji Regiona maj 2017.
19. Regionalno takmičenje u malom fudbalu Na teritoriji Regiona maj 2017.
1. Zonsko prvenstvo u malom fudbalu Savez sport za sve Regiona Srem Sremska Mitrovica maj 2017.
2. Zonsko prvenstvo u kuglanju za muškarce Sremska Mitrovica jun 2017.
3. Zonsko prvenstvo u kuglanju za žene Sremska Mitrovica jun 2017.
4. Zonsko prvenstvo u ribolovu Šid jun 2017.
5. Zonsko prvenstvo u odbojci za žene Ruma jun 2017.
6. Zonsko prvenstvo u plivanju Inđija jul 2017.
7. Učešće na Prvenstvu Vojvodine 2017. Bečej i Novi Bečej septembar-oktobar 2017.
1. Priprema i realizacija Prvenstva Vojvodine 2017 Udruženje sport za sve CSFK Ada Bečej i Novi Bečej septembar-oktobar 2017.
2. Pripreme za učešće na Prvenstvu Vojvodine 2017. Udruženje sport za sve 2014

Srbobran

Bečej i Novi Bečej septembar-oktobar 2017.
3. Mali fudbal (radničke igre – kvalifikacije) Udruženje sport za sve opštine Temerin Temerin februar-april 2017.
4. Okružno radničko prvenstvo Srema u plivanju Sportski savez opštine Irig Banja Vrdnik 2017.
5. Opštinsko takmičenje u okviru SORV 1. deo Udruženje „Sport za sve“ opštine Senta Senta maj-jun 2017.
6. Opštinsko takmičenje u okviru SORV 2. deo Udruženje „Sport za sve“ opštine Senta Senta maj-jun 2017.
7. Učešće na prvenstvu Vojvodine 2017 Udruženje „Sport za sve“ opštine Senta Bečej i Novi Bečej septembar-oktobar 2017.
8. Aktivnosti u okviru Sportske olimpijade radnika Vojvodine-12. SORV Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica 2017.
9. Učešće na Prvenstvu Vojvodine 2017. Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Bečej i Novi Bečej septembar-oktobar 2017.
10. Opštinsko prvenstvo u pikadu Udruženje sport za sve opštine Bečej Bečej 20.05.2017.
11. Opštinsko prvenstvo u malom fudbalu Udruženje sport za sve opštine Bečej Bečej 08.05.-26.05.2017.
12. Opštinsko prvenstvo u velikom fudbalu Udruženje sport za sve opštine Bečej Bečej 17.06.2017.
13. Opštinsko prvenstvo u tenisu Udruženje sport za sve opštine Bečej Bečej 17.06.-18.06.2017.
14. Opštinska prvenstva u ostalim sportskim disciplinama Udruženje sport za sve opštine Bečej Bečej 2017.
15. Prvenstvo Vojvodine 2017 Udruženje sport za sve opštine Bečej Bečej 23.09. – 24.09.  i

07.10. – 08.10.2017.

16. Radnički sport Udruženje sport za sve opštine Žabalj Žabalj mart-maj i oktobar-novembar 2017.
17. Organizacija opštinskih takmičenja po prijavama na otvorenom / Bič volej, basket, mali fudbal, badminton Udruženje sport za sve „Tiski cvet“ Novi Bečej avgust-septembar 2017.