Kalendar za 2021. godinu

KALENDAR AKTIVNOSTI SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA 2021. GODINU:

RB Naziv aktivnosti Mesto realizacije Period realizacije
1 Programi Sporta za sve koji se realizuju u saradnji sa članicama Saveza APV januar-decembar 2021.
2 Organizacija i realizacija 6. festivala Sporta za sve Vojvodine APV maj 2021.
3 Realizacija programa iz oblasti sporta za sve u saradnji sa Asocijacijom sport za sve Srbije APV januar-decembar 2021.
4 Realizacija marketing programa kojima se afirmiše sport dece i mladih APV januar-decembar 2021.
5 Realizacija programa u okviru ciklusa 13. SORV  –  Prvenstvo Vojvodine 2021 Ada jun-decembar 2021.
6 Učešće na 28. zimskom festivalu Sporta za sve Kopaonik 24-28. mart 2021.
7 Učešće na 30. letnjem festivalu Sporta za sve Sutomore, Crna Gora septembar 2021.
8 Obeležavanje Evropske nedelje fizičke aktivnosti „Move Week“ APV 31.05.-06.06. 2021.
9 Obeležavanje Međunarodnog dana izazova „World Challenge day“ APV 26.05. 2021.
10 Obeležavanje svetskog dana pešačenja „World Walking Day“ APV 03.10.2021.
11 Realizacija marketing programa kojima se afirmiše sport za sve i povećanje obuhvata bavljenja građana sportom, posebno žena, zaposlenih, starih i osoba sa invaliditetom APV januar-decembar 2021.
12 Nastup na sajmu sporta u Novom Sadu (U okviru sajma Lorist) Novi Sad oktobar 2021.
13 Obeležavanje jubileja i godišnjica Saveza Novi Sad jun-decembar 2021.
14 Realizacija Erasmus +  programa – Aktivan zdrav način života kroz konsultacije za tebe – „Aktivan si“ APV januar-decembar 2021.
15 Realizacija Erasmus + programa – Aktivni građani u evropskim gradovima – „Ti! Aktivan“ APV januar- jun 2021.
16 Realizacija Erasmus + programa – Edukacija o preduzetništvu u sportu kao podrška u zapošljavanju mladih sportista APV januar-decembar 2021.
17 Realizacija Erasmus + programa – Integrisani sportsko-edukativni plan za sprečavanje rasizma kod mladih APV januar-decembar 2021.
18 Realizacija Erasmus + programa – Promocija evropskih tradicionalnih sportova i igara APV januar-decembar 2021.
19 Stručna tribina na temu „Organizacija  i realizacija programa sportske rekreacije u uslovima izazvanim pandemijom COVID-19“ Novi Sad april-maj 2021.
20 Organizacija i realizacija stručne tribine na temu „Sport za sve u JLS“   APV jun-decembar 2021.
21 Organizacija i realizacija stručne tribine na temu „Sport za sve u funkciji turizma, zaštite životne sredine i održivog razvoja“   APV jun-decembar 2021.
22 Unapređenje stručnih potencijala u sportu za sve u APV              APV januar-decembar 2021.
23 Saradnja sa visokoškolskim, naučnim institucijama i drugim organizacijama   APV januar-decembar 2021.
24 Dalji razvoj i unapređenje Informacionog sistema            APV januar-decembar 2021.
25. Rad organa i radnih tela Saveza Sport za sve Vojvodine APV januar-decembar 2021.

KALENDAR AKTIVNOSTI SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE I ČLANICA SAVEZA ZA 2021. GODINU