Kalendar za 2022. godinu

KALENDAR AKTIVNOSTI

SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA 2022. GODINU

RB Naziv aktivnosti Mesto realizacije Period realizacije
1 Realizacija programa razvoja i unapređenja oblasti i programa sporta za sve u JLS APV mart – decembar
2 Realizacija programa i projekata u oblasti sporta za sve u saradnji sa članicama Saveza APV januar – decembar
3 Organizacija i realizacija 7. festivala Sporta za sve Vojvodine APV maj – jun
4 Organizacija i realizacija stručne tribine na temu „Fizička aktivnost i zdravlje radno aktivnog stanovništa AP Vojvodine“ Novi Sad oktobar 2022
5 Organizacija i realizacija sručne tribine na temu „Sportska rekreacija i treća životna dob“ Novi Sad novembar 2022
6 13.SORV – Organizacija i realizacija sportske manifestacije „Kup Vojvodine 2022“ Ada 02./03. jul
7 Obilazak Regionalnih udruženja i društava za radnički sport APV jul – decembar
8 Saradnja sa partnerskim institucijama u cilju razvoja, afirmacije i promocije programa Sportske olimpijade radnika Vojvodine i oblasti sorta u firmama na nivou APV APV januar – decembar
9 Izrada novog aplikativnog softvera za potrebe realizacije programa u okviru ciklusa 13.SORV – postavljanje nove platforme za elektronsko vođenje sistema takmičenja Novi Sad maj
10 Aktivnosti na pripremi idejnih grafičkih rešenja za potrebe ciklusa 13.SORV – Kup Vojvodine i završna manifestacija 13.SORV Novi Sad maj – decembar
11 Aktivnosti na pripremi monografije SORV Novi Sad januar – decembar
12 Obeležavanje jubileja  – povodom 50 godina postojanja programa Sportske olimpijade radnika Vojvodine Novi Sad novembar
13 Promocija 13.SORV i Opštine Ada – domaćina 13.SORV Novi Sad novembar
14 Nabavka sportskih rekvizita za potrebe realiazcije programa sporta za sve i sporta u firmama Novi Sad maj – decembar
15 Realizacija marketing programa kojima se afirmiše oblast sporta za sve i sporta u firmama na teritoriji APV APV januar – decembar
16 Učešće u 29. otvorenom ski festivalu sporta za sve Kopaonik mart
17 Učešće na 31. letnjem festivalu sporta za sve Crna Gora septembar
18 Učešće u domaćim i međunarodnim programima sporta za sve (Misija Aktivna Srbiija 2030, Move week, World challenge day, No elevators day, Svetski dan pešačenja…) Novi Sad Srbija mart – decembar
19 Učešće na 2. Kongresu Sporta za sve Srbije Srbija oktobar – novembar
20 Unapređenje Stručnih potencijala u oblasti sportske rekreacije – učešće u konkursima stručnog osposobljavanja u oblasti sportske rekreacije APV mart – decembar
21 Saradnja sa visokoškolskim, naučnim i drugim institucijama koje su od interesa za razvoj oblasti sporta za sve i sporta u firmama APV januar – decembar
22 Realizacija projekata u okviru programa Erasmus + sport Aktivan zdrav način života kroz konsultacije za tebe – „Aktivan si“Aktivni građani u evropskim gradovima – „Ti.Aktivan“Edukacija o preduzetništvu u sportu kao podrška u zapošljavanju mladih sportista „Elisa“Integrisani sportsko-edukativni plan za sprečavanje rasizma kod mladih – „iSER“Promocija evropskih tradicionalnih sportova i igara  – „Style“Volonterizam u sportu – „Vsport“ U skladu sa projektnim aktivnostima januar – decembar

KALENDAR AKTIVNOSTI

ČLANICA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA 2022. GODINU

RB Naziv aktivnosti Naziv organizacije Mesto realizacije Period realizacije
1 „Zavrti točak“ Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma Ruma 15.05.2022.
2 Rumske dečije olimpijske igre Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma Ruma 04.06.2022.
3 „Želim pravo da rastem zdravo“ Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma Ruma Mart – oktobar 2022.
4 „Zakorači u zdravlje“ Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma Ruma Jun – septembar 2022.
5 Junački višeboj Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma Ruma 21.09.2022.
6 „Sabor dece“ Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma Ruma 19.07.2022.
7 Vežbanje u Trećoj dobi Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma Ruma Avgust – novembar 2022.
8 Sportska školica Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma Ruma Januar – jun, septembar – decembar 2022.
9 Sportsko – edukativni kamp „Povratak prirodi“ Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma Ruma Jul 2022.
10 Veče sportske nauke – predavanje univerzitetskih profesora Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma Ruma 08.05., 12.06., 02.09., 05.10, 08.11.2022.
11 Rekreativni fudbal Sportsko udruženje „Sport za sve TIENTO“ Futog Futog 01.01.-31.12.2022.
12 Vožnja biciklom planiranom rutom Sportsko udruženje „Sport za sve TIENTO“ Futog Futoški i Begečki kej Od proleća do jeseni 2022.
13 Rekreativna šetnja Sportsko udruženje „Sport za sve TIENTO“ Futog Futoški i Begečki kej Od proleća do jeseni 2022.
14 45. Trim biciklom 2022 Subotica-Palić Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica-Palić 01.05.2022.
15 Rekreativna šetnja u okviru manifestacije Trim biciklom 2022 Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica 01.05.2022.
16 Rekreativna šetnja u okviru Svetskog dana pešačenja Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica Oktobar 2022.
17 Rekreativna šetnja u okviru Dana pešačenja u Srbiji Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica Septembar 2022.
18 Učešće na Fruškogorskom maratonu Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Fruška gora 07.05.2022.
19 Jednodnevni programi javnog pešačenja u Subotici Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica Tokom 2022.
20 Javni besplatni časovi fitnesa i rekreacije, vožnje bicikla, rolera Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica, Palić i okolina Tokom 2022.
21 Učešće na 7. festivalu sporta za sve Vojvodine Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Novi Sad, Subotica Jun 2022.
22 Program “rekreativna košarka za decu” Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica Januar/jun i septembar /decembar 2022
23 Program rekreativno vežbanje na rolerima i klizaljkama za decu i odrasle Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica Dec. 2021 -feb.2022 kliz. April-jun   i sep-oktobar 2022. roleri
24 Zumba kids Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica Tokom 2022.
25 Seminari –savetovanja , stručne tribine- učešće i organizovanje Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica, Novi Sad, Beograd Tokom 2022.
26 Učešće u Svetskom danu izazova  “World Challenge day 2022” Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica i okolina Maj 2022.
27 Učešće u Evropskoj nedelji fizičke aktivnosti “Move Week  2022” Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica i okolina Maj 2022.
28 Zdravo  starenje uz redovno vežbanje za odrasle III životnog doba u 2022. godini” Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica Oktobar-novembar 2022.
29 Sportsko rekreativni susreti gradskih i prigradskih mesnih zajednica Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica i okolina Tokom 2022.
30 Saradnja  i organizovanje rekreativnih aktivnosti sa udruženjem slepih i slabovidih kao i sa decom sa posebnim potrebama Gradski savez „Sport za sve“ Subotica Subotica i okolina Tokom 2022.
31 Tribina“Rekreacijom do zdravlja“ Udruženje sport za sve „Inako“ Vrbas Vrbas 07.aprila 2022.
32 Pilates i rekreativno vežbanje za žene treće dobi           Udruženje sport za sve „Inako“ Vrbas Vrbas 10.01.-30.12.2022.
33 Aerobik za žene i muškarce – populacija do 30 godina Udruženje sport za sve „Inako“ Vrbas Vrbas 02.02.-13.12.2022.
34 Individualni i grupni programi za gojazne osobe Udruženje sport za sve „Inako“ Vrbas Vrbas 24.01.-27.12.2022.
35 Grupni i individualni rad u sali za populaciju od 18-35 godina Udruženje sport za sve „Inako“ Vrbas Vrbas 10.01.-26.12.2022.
36 Korektivni rad sa decom- skolioza-kifoza Udruženje sport za sve „Inako“ Vrbas Vrbas 11.01-30.12.2022.
37 Dodela priznanja najuspešnijima u sportskoj rekreaciji Udruženje sport za sve „Inako“ Vrbas Vrbas 09.12.2022.
38 Sportić za predškolce Društvo Sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin Petrovaradin 01.01-30.06. i 01.09.-31.12.2022.
39 Aikido Društvo Sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin Petrovaradin 01.01-30.06. i 01.09.-31.12.2022.
40 Joga Društvo Sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin Petrovaradin 01.01-30.06. i 01.09.-31.12.2022.
41 Rekreacija za žene Društvo Sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin Petrovaradin 01.01-30.06. i 01.09.-31.12.2022.
42 Rekreacija za osobe treće životne dobi Društvo Sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin Petrovaradin 01.01-30.06. i 01.09.-31.12.2022.
43 Rekreacija za muškarce Društvo Sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin Petrovaradin 01.01-30.06. i 01.09.-31.12.2022.
44 Odbojka za muškarce, žene i mešovito Društvo Sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin Petrovaradin 01.01-30.06. i 01.09.-31.12.2022.
45 Rekreativni fudbal Društvo Sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin Petrovaradin 01.01-31.05. i 01.09.-31.12.2022.
46 Rekreativni basket Društvo Sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin Petrovaradin 01.01-31.05. i 01.09.-31.12.2022.
47 Gimnastika za devojčice školskog uzrasta Društvo Sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin Petrovaradin 01.01-30.06. i 01.09.-31.12.2022.
48 Pripreme za učešće u više disciplina na Takmičenju „Kup Vojvodine 2022“ u okviru 13. SORV Udruženje  sport za sve “2014”   Srbobran Srbobran 05.– 15. 04. 2022.
49 Sportsko-rekreativno takmičenje dece sa posebnim potrebama u više disciplina u saradnji sa  Udruženjem  za pomoć MNRO “ BISER “ Udruženje  sport za sve “2014”   Srbobran Srbobran 01. – 30.05. 2022.
50 Učešće na takmičenju „Kup Vojvodine 2022“ u Adi Udruženje  sport za sve “2014”   Srbobran Ada 02.-03.07.2022.
51 Trening roditelj i dete Društvo sporta za sve „Arena NS“ Novi Sad Januar 2022.
52 Testiranje dece – motorika Društvo sporta za sve „Arena NS“ Novi Sad januar-februar 2022.
53 Aktivnosti u prirodi Društvo sporta za sve „Arena NS“ Novi Sad Mart-april 2022.
54 Sportski dani na Fruškoj gori Društvo sporta za sve „Arena NS“ Fruška gora Maj-jun 2022.
55 Sportovi na vodi Društvo sporta za sve „Arena NS“ Novi Sad Jun-jul 2022.
56 Letnji kamp na moru Društvo sporta za sve „Arena NS“ Petrovac, Crna Gora Jul 2022.
57 Sportski dani na Letenki Društvo sporta za sve „Arena NS“ Letenka, Fruška gora Avgust 2022.
58 Trening roditelj i dete Društvo sporta za sve „Arena NS“ Novi Sad Septembar 2022.
59 Aktivnosti u prirodi Društvo sporta za sve „Arena NS“ Fruška Gora Septembar-oktobar 2022.
60 Susret školica sporta Društvo sporta za sve „Arena NS“ Novi Sad Novembar 2022.
61 Novogodišnje druženje Društvo sporta za sve „Arena NS“ Novi Sad Decembar 2022.
62 Moderan ples Društvo sport za sve “Partizan 2” Novi Sad Novi Sad 01.02.-30.12.2022.
63 Razvojna gimnastika Društvo sport za sve “Partizan 2” Novi Sad Novi Sad 01.02.-30.12.2022.
64 P2 Javni čas razvojne gimnastike Društvo sport za sve “Partizan 2” Novi Sad Novi Sad 18.06. 2022.
65 P2 podrška deci sa smetnjama u razvoju Društvo sport za sve “Partizan 2” Novi Sad Novi Sad Mart-decembar 2022.
66 Pravilna ishrana dece školskog uzrasta koja se bave sportom Društvo sport za sve “Partizan 2” Novi Sad Novi Sad Mart-novembar 2022.
67 Rekreacija za žene preko 40 godina Društvo sport za sve “Partizan 2” Novi Sad Novi Sad Februar-decembar 2022.
68 Učešće na 29. zimskom festivalu sporta za sve Udruženje za sportsku rekreaciju radnika pokrajinskih organa uprave Kopaonik 23-27.03.2022.
69 Učešće na 7. festivalu sporta za sve Vojvodine Udruženje za sportsku rekreaciju radnika pokrajinskih organa uprave Novi Sad Maj 2022.
70 Učešće na 31. letnjem festivalu sporta za sve Srbije Udruženje za sportsku rekreaciju radnika pokrajinskih organa uprave Budva, Crna Gora Septembar 2022.
71 Učešće na obeležavanju evropske nedelje fizičke aktivnosti „Move week“ Udruženje za sportsku rekreaciju radnika pokrajinskih organa uprave APV 31.05.-06.06.2022.
72 Učešće na obeležavanju međunarodnog dana izazova „World challenge day“ Udruženje za sportsku rekreaciju radnika pokrajinskih organa uprave APV 26.05.2022.
73 Učešće na obeležavanju svetskog dana pešačenja „World walking day“ Udruženje za sportsku rekreaciju radnika pokrajinskih organa uprave APV 03.10.2022.
74 Učešće na stručnim tribinama po planu u 2022. godini Udruženje za sportsku rekreaciju radnika pokrajinskih organa uprave Novi Sad Tokom 2022.
75 S kao Sport Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad Novi Sad Januar-decembar 2022.
76 Sportom do zdravlja Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad Novi Sad Maj-septembar 2022.
77 Škola klizanja i rolera Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad Novi Sad Januar-decembar 2022.
78 Plivam, a ti? Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad Novi Sad Septembar-decembar 2022.
79 Učešće na 7. festivalu Sporta za sve Vojvodine Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad Novi Sad Jun 2022.
80 Učešće na 29. zimskom festivalu sporta za sve Srbije Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad Kopaonik 23.03.-27.03.2022.
81 Učešće na obeležavanju evropske nedelje fizičke aktivnosti „Move week“ Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad Novi Sad 31.05-06.06.2022.
82 Učešće na 31. letnjem festivalu Sporta za sve Srbije Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad Budva, Crna Gora Septembar 2022.
83 Učešće u obeležavanju programa „European Mile“ Evropska milja Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad Novi Sad Jun 2022.
84 Učešće na obeležavanju svetskog dana pešačenja „World walking day“ Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad Novi Sad 03.10.2022.
85 Obeležavanje evropskog školskog dana sporta „European School Sport Day“ Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad Novi Sad 30.09.2022.
86 Učešće u manifestaciji „Novosadski maraton“ Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad Novi Sad Oktobar 2022.
87 Sportsko-rekreativni AutoMoto ASK „PetroMax“ Novi Sad Novi Sad Januar-decembar 2022.
88 Autosport i bezbednost u saobraćaju ASK „PetroMax“ Novi Sad Novi Sad Maj-septembar 2022.
89 Učešće na 29. zimskom festivalu sporta za sve ASK „PetroMax“ Novi Sad Kopaonik 23-27.03.2022.
90 Učešće na 7. festivalu sporta za sve Vojvodine ASK „PetroMax“ Novi Sad Novi Sad Jun 2022.
91 Učešće na obeležavanju svetskog dana pešačenja „World walking day“ ASK „PetroMax“ Novi Sad Novi Sad 03.10.2022.
92 Učešće na 31. letnjem festivalu sporta za sve Srbije ASK „PetroMax“ Novi Sad Budva, Crna Gora Septembar 2022.
93 Učešće na obeležavanju evropske nedelje fizičke aktivnosti „Move week“ ASK „PetroMax“ Novi Sad Novi Sad 31.05.-06.06.2022.
94 Novosadski šampionat između dve vatre SU „Sportisimo fit“ Novi Sad Novi Sad April 2022.
95 Odrasli na vežbanju SU „Sportisimo fit“ Novi Sad Novi Sad Maj 2022.
96 Sportisimo za sve dame SU „Sportisimo fit“ Novi Sad Novi Sad Jun-avgust 2022.
97 Vežbanjem do zdravlja SU „Sportisimo fit“ Novi Sad Novi Sad Novembar 2022.
98 Sportski dan-proleće SU „Sportisimo kids“ Novi Sad Novi Sad Mart 2022.
99 Sportijada SU „Sportisimo kids“ Novi Sad Novi Sad April 2022.
100 Svi na vežbanje SU „Sportisimo kids“ Novi Sad Novi Sad Maj 2022.
101 Detelinarsko igralište SU „Sportisimo kids“ Novi Sad Novi Sad Jun-avgust 2022.
102 Sportski dan-jesen SU „Sportisimo kids“ Novi Sad Novi Sad Oktobar 2022.
103 Akvarobik za žene trećeg životnog doba Sportsko rekreativno društvo „Nada-treće doba“ Novi Sad Tokom 2022.
104 Realizacija programa u oblasti sporta za sve na teritoriji opštine Ada Udruženje sport za sve CSFK Ada Ada 01.01.-31.12.2022.
105 Realizacija planiranih programa u okviru ciklusa 13. sportske olimpijade radnika Vojvodine Udruženje sport za sve CSFK Ada Ada 01.01.-31.12.2022.
106 Turnir u malom fudbalu – mlađe kategorije – devojke Udruženje “Sport za sve” opštine Senta Senta 19.02.2022.
107 Turnir u malom fudbalu-mlađe kategorije – petlići Udruženje “Sport za sve” opštine Senta Senta 20.02.2022.
108 Turnir u malom fudbalu-mlađe kategorije – pioniri Udruženje “Sport za sve” opštine Senta Senta 27.02.2022.
109 Turnir u malom fudbalu-mlađe kategorije – 45 + veterani Udruženje “Sport za sve” opštine Senta Senta 27.03.2022.
110 Dan pešačenja u prirodi „Budi zdrav“ Udruženje “Sport za sve” opštine Senta Senta 07.05.2022.
111 Košarka „Bacanje trojki“ 15 – 65 godina Udruženje “Sport za sve” opštine Senta Senta 07.05.2022.
112 Dan u vožnji biciklom „Vozi bajs – Budi zdrav“ Udruženje “Sport za sve” opštine Senta Senta 14.05.2022.
113 Turnir u picigenu ( nožni fudbal ) Udruženje “Sport za sve” opštine Senta Senta 23-30.07. 2022.
114 9. susret na plaži pored reke Tise “Uključi se u igru na obalama reka i  jezera“  sportska,  rekreativna, zabavna  manifestacija Udruženje “Sport za sve” opštine Senta Senta 27.08.2022.
115 “Takmičenje pod maskama”  ljubitelji šaha pioniri  / 45 + Udruženje “Sport za sve” opštine Senta Senta 11.09.2022.
116 Besplatna razvojna radionica za roditelje i decu uzrasta 2021. godište Udruženje sporta za sve „Olee“ Novi Sad Novi Sad 21.05.2022.
117 Besplatan sportski program za roditelje i decu uzrasta 2020. godište Udruženje sporta za sve „Olee“ Novi Sad Novi Sad 6.,13.,20.,27. 05.2022.
118 Porodična potraga za blagom (orijentiring) Udruženje sporta za sve „Olee“ Novi Sad Novi Sad 05.06.2022.
119 Mini Kamp Udruženje sporta za sve „Olee“ Novi Sad Letenka, Fruška gora 25-31.07.2022.
120 Besplatan program korektivnog vežbanja za nove članove Udruženje sporta za sve „Olee“ Novi Sad Novi Sad Septembar 2022.
121 Target Sprint za sve SK „Biatlon“ Novi Sad Novi Sad i okolina 01.01.-31.12.2022.
122 Učešće na 7. festivalu sporta za sve Vojvodine SK „Biatlon“ Novi Sad Novi Sad jun 2022.
123 Učešće na obeležavanju evropske nedelje fizičke aktivnosti „Move week“ SK „Biatlon“ Novi Sad Novi Sad 31.05.-06.06.2022.
124 Učešće na domaćim i međunarodnim seminarima i stručnim tribinama iz oblasti sporta za sve i rekreativnog sporta SK „Biatlon“ Novi Sad R. Srbija Tokom 2022.
125 Target sprint kamp i manifestacija „ Target sprint Grand Prix Novi Sad 2022“ SK „Biatlon“ Novi Sad Novi Sad 14-21.08. 2022.
126 Učešće na domaćim i međunarodnim manifestacijama u Target sprintu SK „Biatlon“ Novi Sad Srbija, Mađarska, Švajcarska, Nemačka, Italija.. Mart-septembar 2002.
127 Učešće na sajmu sporta u Novom Sadu SK „Biatlon“ Novi Sad Novi Sad Septembar-oktobar 2022.
128 Edukacija sportskih stručnjaka i članstva Udruženje sport za sve „Relaks“ Novi Sad Novi Sad 01.01-31.12.2022.
129 Realizacija programa „Uključi se i ti…zajedno smo zdraviji i jači“ – sportska rekreacija dece, omladine, starih, žena  i osoba sa invaliditetom u prirodi i urbanim uslovima Udruženje sport za sve „Relaks“ Novi Sad Novi Sad, Stražilovo, Popovica, Letenka Tokom 2022.
130 Učešće na 7. festivalu sporta za sve Vojvodine i ostalim programima u organizaciji Saveza Sport za sve Vojvodine Udruženje sport za sve „Relaks“ Novi Sad Novi Sad, APV Tokom 2022.
131 Saradnja sa udruženjima, savezima i institucijama koji imaju za cilj davanje podrške razvoju i unapređenju sportske rekreacije Udruženje sport za sve „Relaks“ Novi Sad Novi Sad, Stražilovo, Popovica, Letenka Tokom 2022.
132 „Volim Šid“ – fudbal Udruženje „Sport za sve“ Šid Šid Avgust 2022.
133 „Turnir gradova“-tenis Udruženje „Sport za sve“ Šid Batrovci Jun 2022.
134 „Pokreni igru“ –obnova igrališta Udruženje „Sport za sve“ Šid Šid Maj-jun 2022.
135 „Bratstvo i jedinstvo“-fudbal Udruženje „Sport za sve“ Šid Batrovci Jun-jul 2022.
136 Letnja opštinska Liga šampiona u fudbalu Udruženje „Sport za sve“ Šid Opština Šid Jun-jul 2022.
137 Mini liga šampiona u fudbalu Udruženje „Sport za sve“ Šid Šid Novembar-decembar 2022.
138 Mini olimpijada –više sportova Udruženje „Sport za sve“ Šid Batrovci Avgust 2022.
139 „Braća-kumovi“ – tenis Udruženje „Sport za sve“ Šid Batrovci Jun-jul 2022.
140 „Invictus Challenge“ na Štrandu Sportsko udruženje „Invictus NS 021“ Novi Sad Novi Sad 11.06.2022.
141 „Invictus Challenge“  Fruška gora Sportsko udruženje „Invictus NS 021“ Novi Sad Fruška gora 22.10.2022.
142 „Tour de Fruška“ Sportsko udruženje „Roda“ Novi Sad Fruška gora 20-22. maj 2022.
143 Predavanje za roditelje povodom Svetskog dana zdravlja Akademija korektivne gimnastike „Korak“ Subotica Subotica 07.04.2022.
144 Javni čas povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti Akademija korektivne gimnastike „Korak“ Subotica Subotica 10.05.2022.
145 Nedelja otvorenih dana povodom Svetskog dana izazova „World Challenge Day“ Akademija korektivne gimnastike „Korak“ Subotica Subotica, Tavankut, Bikovo, Đurđin, Hajdukovo 25-31.05. 2022.
146 Formiranje sekcije i realizacija programa korektivnog vežbanja po metodu Korak u OŠ“ Matko Vuković“ Akademija korektivne gimnastike „Korak“ Subotica Subotica Jun-decembar 2022.
147 Provera posture učenika osnovnih škola Akademija korektivne gimnastike „Korak“ Subotica Novi Sad Jul-avgust 2022.
148 Radionice za predškolce povodom Svetskog dana kičmenog stuba Akademija korektivne gimnastike „Korak“ Subotica Subotica 17.10.2022.
149 Radionice za osnovce povodom Svetskog dana deteta Akademija korektivne gimnastike „Korak“ Subotica Subotica 21.11.2022.
150 Škola plivanja „Plavi delfin – Odžaci 2022.“ Udruženje sporta za sve „Plavi delfin“ Odžaci Odžaci 15.06.-31.08. 2022.
151 Vaterpolo turnir „Junior keel cup #3 – Odžaci 2022.“ Udruženje sporta za sve „Plavi delfin“ Odžaci Odžaci Avgust 2022.
152 XI Vrtićijada Sportsko udruženje „Super aktivan“ Novi Sad Novi Sad Mart-decembar 2022.
153 „Sportskog znanja nikad dosta“ Sportsko udruženje „Super aktivan“ Novi Sad Novi Sad Mart-decembar 2022
154 Besplatna sportska rekreacija-Fitnes za žene Sportski savez grada Sombora Sombor Tokom 2022.
155 Besplatna rekreacija u vodi Sportski savez grada Sombora Sombor 01.02-30.04. 2022.
156 Učešće u Svetskom danu izazova „World Challenge Day“ Sportski savez grada Sombora Sombor 25-31.05. 2022.
157 Somborsko sportsko leto Sportski savez grada Sombora Sombor Jul 2022.
158 „Stop nasilju nad ženama“ Sportski savez grada Sombora Sombor Novembar 2022.
15914. igre Srem-Banat-BačkaUdruženje sport za sve „Tiski cvet“ Novi BečejNovi Bečej21.05.2022.