Kancelarija

ZAPOSLENI U KANCELARIJI SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE:

header_1

Olivera Jovanović (office@sportzasve.org), generalni sekretar

Telefon: 021/423-951

Mobilni: 060/527-8804