KONKURS ZA IZBOR OPŠTINE/GRADA – DOMAĆINA 14. SPORTSKE OLIMPIJADE RADNIKA VOJVODINE 2027. GODINE

Obaveštavamo vas da je dana 25. aprila 2023. godine objavljen Konkurs za izbor Opštine/Grada – domaćina 14. Sportske Olimpijade radnika Vojvodine 2027. godine.

Konkurs je objavljen na internet sajtu Saveza sport za sve Vojvodine, na adresi: sportzasve.org

U prilogu ovog obaveštenja dostavljamo vam tekst Konkursa, kao i Pravilnik o postupku i načinu izbora domaćina 14. Sportske Olimpijade radnika Vojvodine 2027. godine.

Svoje kandidature možete dostaviti lično u Savez Sport za sve Vojvodine, ul. Masarikova 25/I, Novi Sad (08,00 – 15,00 časova svakog radnog dana), ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Savez sport za sve Vojvodine, ul. Masarikova 25, sa naznakom „Prijava na Konkurs za domaćina 14. SORV“.

Ovde možete da preuzmete Prijavu na konkurs za 14. SORV

Konkurs je otvoren 30 dana od dana njegovog objavljivanja na internet stranici Saveza sport za sve Vojvodine, tako da je poslednji dan za dostavljanje prijava 24. maj 2023. godine.

Za sva pitanja u vezi sa Konkursom, možete kontaktirati Savez Sport za sve Vojvodine, radnim danom od 08,00 do 15,00 časova, na telefon 021/423-951 ili na office@sportzasve.org