Kontakt

Naziv granskog saveza SAVEZ SPORT ZA SVE VOJVODINE
Adresa saveza Masarikova 25
Grad NOVI SAD
Telefon/Faks 021/423-951
Godina osnivanja 1952.
Predsednica Saveza Prof. dr Milena Mikalački
Email adresa office@sportzasve.org
Sajt Saveza www.sportzasve.org
PIB 101656286
Matični broj 08088209
Kontakt osoba Olivera Jovanović, generalni sekretar

060/527 – 88 – 04

header_1