Kontakt

Naziv granskog saveza SAVEZ SPORT ZA SVE VOJVODINE
Adresa saveza Masarikova 25
Grad NOVI SAD
Telefon/Faks 021/423-951
Godina osnivanja 1952
Predsednik saveza Branko Vujović
Email adresa office@sportzasve.org
Sajt saveza www.sportzasve.org
PIB 101656286
Matični broj 08088209
Broj rešenja (APR) BS 4181/2015
Kontakt osoba 021/423-951 Olivera Jovanović

header_1