Lokacija

SAVEZ SPORT ZA SVE VOJVODINE

MASARIKOVA 25, 21000 NOVI SAD (zgrada SSV, I sprat)