Nadzorni odbor

Za članove Nadzornog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine u mandatnom periodu 2019-2023. godine izabrani su:

  1. Amir Sitarević
  2. Merima Kulić
  3. Slobodan Prolić

 

header_1