Nadzorni odbor

Za članove Nadzornog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine u mandatnom periodu 2019-2023. godine izabrani su:

  1. Milorad Perišić
  2. Nataša Nađ
  3. Slađana Ivanišević

 

header_1