Obaveštenja

U TOKU REALIZACIJA PRVE FAZE IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA ZA SVE NA TERITORIJI AP VOJVODINE

U skladu sa Planom i programom rada za 2016. godinu, Savez Sport za sve Vojvodine pristupio je izradi Strategije razvoja sporta za sve na teritoriji AP Vojvodine.

Prva faza projekta, sprovođenje i realizacija istraživanja na temu sporta za sve kao polaznog osnova u izradi strateškog dokumenta, sprovodiće se po opštinama AP Vojvodine, tokom jula i avgusta 2016. godine.

Stručni odbor Saveza Sport za sve Vojvodine, u periodu od 11. – 18. jula , izvršio je istraživanje – anketiranje građana u opštinama Ruma, Pećinci, Sremski Karlovci, Kovačica, Alibunar, Vrbas, Bački Petrovac, Bač, Bačka Palanka kao i u gradovima Novi Sad i Vršac.

U saradnji sa članicama Saveza sport za sve Vojvodine i sportskim savezima opština nastavlja se sa sprovođenjem istraživanja, prema utvrđenom rasporedu.

Cilj projekta jeste usvajanje strateškog dokumenta i akcionog plana za njegovu primenu a sve u funkciji stvaranja uslova za unapređenje oblasti sporta za sve i sportske rekreacije kao i stvaranje mogućnosti svim građanima AP Vojvodine da se bave sportom u funkciji zdravlja.

SEDNICA IZVRŠNOG ODBORA OLIMPIJSKOG KOMITETA ZA RADNIČKI SPORT I ORGANIZOVANJE 12.SORV

SEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

3. sednica Upravnog odbora Saveza sport za sve Vojvodine, ponedeljak 16.05.2016. godine u 11 časova.

OBAVEŠTENJE O OBJAVLJIVANJU NOVE INTERNET PREZENTACIJE I PROMENI ZVANIČNE MEJL ADRESE SAVEZA:

Objavljena je nova internet prezentacija Saveza sport za sve Vojvodine (www.sportzasve.org). Sadržaj prezentacije se nalazi u fazi ažuriranja tako da će sve stranice biti popunjene u najskorije vreme.

Takođe je promenjena je zvanična mejl adresa Saveza sport za sve Vojvodine i to umesto kancelarija@sportzasve.org nova adresa glasi: office@sportzasve.org

Ukoliko ste danas (20.04.2016.) slali mejlove na staru adresu molimo Vas da iste pošaljete i na novu mejl adresu.

header_1

Vaš, Savez sport za sve Vojvodine.