O Savezu

Sedište Saveza sport za sve Vojvodine nalazi se u Novom Sadu, Masarikova br. 25.

Savez sport za sve Vojvodine (ranije Savez za rekreativni sport) deluje u Vojvodini od 1952. godine, nastojeći da kontinuirano širi porodicu rekreativaca. Svoje delovanje Savez temelji na koncepciji evropske ideje o sportu za sve – sport pripada svima bez obzira na uzrast, pol, rasu, psiho-fizičke mogućnosti. Pravo na bavljenje sportom je univerzalno pravo svih kojima kretanje, vežbanje, igra ili takmičenje u slobodnom vremenu predstavljaju zadovoljstvo.

Savez sport za sve Vojvodine deluje kao pokret u oblasti Sporta za sve – rekreacije, koji ima za cilj promociju i propagiranje zdravih stilova života i aktiviranja građana i zaposlenih u rekreativnom vežbanju i takmičenju u slobodnom vremenu.

U skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije i Strategijom razvoja sporta u Vojvodini i Srbiji, Savez je svoju programsku aktivnost usmerio na brojne sportsko -rekreativne i takmičarske aktivnosti, prilagođene svim uzrasnim kategorijama građana.

Savez sport za sve Vojvodine učestvuje i u brojnim akcijama i manifestacijama Asocijacije sport za sve Srbije.

U saradnji sa udruženim članicama i partner organizacijama koje realizuju sportsko-rekreativne i takmičarske programe širi porodicu rekreativaca, takmičara i uvećava broj onih koji žele da budu aktivni i da se upoznaju sa svim vrednostima redovne fizičke aktivnosti.

Hiljade rekreativaca – takmičara uživaju u mnogobrojnim aktivnostima u klubovima, udruženjima, društvima, opštinskim i gradskim Savezima Sporta za sve , organizovanim grupama ili pojedinačno, a njihov motiv je zdravlje, sposobnost, zadovoljstvo, druženje.

Savez sport za sve Vojvodine ima razgranatu mrežu članica širom Vojvodine – tako organizovana infrastruktura omogućava Savezu sport za sve Vojvodine da uspešno realizuje sve programske zadatke iz oblasti rekreativnog sporta u AP Vojvodini.

Savez sport za sve Vojvodine je član Sportskog saveza Vojvodine i Asocijacije Sport za sve Srbije.

Preko Asocijacije Sport za sve Srbije (čiji je član) održava se direktan kontakt sa međunarodnim organizacijama čiji je asocijacija član.