Organizaciona struktura

Organizaciona struktura Saveza Sport za sve Vojvodine prikazana je na slici koja se nalazi ispod:

 

header_1