Predlozi projekata

2024.

POZIV ČLANICAMA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA PODNOŠENJE PROJEKTA/PROGRAMA OD INTERESA ZA RAZVOJ OBLASTI SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI ZA 2024. GODINU:

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA (07. MAJ 2024. GODINE)

2023.

POZIV ČLANICAMA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA PODNOŠENJE PROJEKTA/PROGRAMA OD INTERESA ZA RAZVOJ OBLASTI SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI ZA 2023. GODINU:

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA (26. JUN 2023. GODINE)

2022.

POZIV ČLANICAMA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA REALIZACIJU PROGRAMA „UKLJUČI SE U IGRU NA OBALAMA REKA I JEZERA“ :

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE (28. JUL 2022. GODINE)

2021.

POZIV ČLANICAMA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA PODNOŠENJE PROJEKTA/PROGRAMA OD INTERESA ZA RAZVOJ OBLASTI SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI ZA 2021. GODINU:

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA (25. JUN 2021. GODINE)

2019.

POZIV ČLANICAMA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA PODNOŠENJE PROJEKTA/PROGRAMA ZA RAZVOJ OBLASTI SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI ZA 2019. GODINU:

ISTEKAO JE ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA (31. MAJ 2019. GODINE)

2018.

POZIV REGIONALNIM DRUŠTVIMA/UDRUŽENJIMA ZA RADNIČKI SPORT ZA PODNOŠENJE PROJEKATA/PROGRAMA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ RADNIČKOG SPORTA U AP VOJVODINI ZA 2018. GODINU:

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA JE 20. JUL 2018. GODINE

POZIV ČLANICAMA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA PODNOŠENJE PROJEKTA/PROGRAMA ZA RAZVOJ OBLASTI SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI ZA 2018. GODINU:

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA JE 30. APRIL 2018. GODINE

ISTEKAO JE ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA, REZULTATI ĆE BITI OBJAVLJENI NAKNADNO.

2017.

POZIV REGIONALNIM DRUŠTVIMA/UDRUŽENJIMA ZA RADNIČKI SPORT ZA PODNOŠENJE PROJEKATA/PROGRAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA RAZVOJ RADNIČKOG SPORTA U AP VOJVODINI ZA 2017. GODINU:

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA JE 10. AVGUST 2017. GODINE

2017.

POZIV ČLANICAMA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA PODNOŠENJE PROJEKTA/PROGRAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA RAZVOJ OBLASTI SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI ZA 2017. GODINU:

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA JE 17. MAJ 2017. GODINE

2016.

POZIV ČLANICAMA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA PODNOŠENJE PROJEKTA/PROGRAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA RAZVOJ OBLASTI SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI ZA 2016. GODINU:

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA JE 06. MAJ 2016. GODINE