Program razvoja

PROGRAM RAZVOJA SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI ZA PERIOD 2017-2020. GODINE

AKCIONI PLAN ZA NJEGOVU PRIMENU

USVOJEN PROGRAM RAZVOJA SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI ZA PERIOD 2017-2020

Program razvoja sporta za sve u AP Vojvodini za period 2017-2020 i Akcioni plan za njegovo sprovođenje, nakon javne rasprave, usvojeni su na 6. sednici Upravnog odbora Saveza sport za sve Vojvodine koja je održana 07.marta 2017. godine u Novom Sadu.

Program razvoja sporta za sve u AP Vojvodini za period 2017-2020 usaglašen je sa Programom razvoja sporta u AP Vojvodini koji je usvojila Vlada AP Vojvodine i Skupština AP Vojvodine.

U 2017. godini Savez sport za sve Vojvodine u saradnji sa stručnim odborom, svojim članicama i drugim institucijama od značaja za razvoj sporta za sve, pristupiće implementaciji aktivnosti i mera iz Akcionog plana koji prati Program razvoja.

Program razvoja i Akcioni plan možete da preuzemete ovde: