Programi članica za 2016. godinu

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA SPORTA ZA SVE KOJE SU REALIZOVALE ČLANICE SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE U 2016. GODINI

            U skladu sa objavljenim pozivom za podnošenje projekata i programa od posebnog interesa za razvoj sporta za sve na teritoriji AP Vojodine, Odlukom Upravnog odbora o dodeli sredstava i potpisanim sporazumima sa članicama Saveza, u 2016. godini realizovane su sledeće programske aktivnosti:

 • Organizacija programa iz oblasti akvarobika,aerobika,pilatesa, (aerobik miks) plesa i obuke plivanja

Realizaciju projekta sprovelo je sportsko udruženje „Sport master“ iz Novog Sada u periodu od avgusta do decembra 2016. godine. Putem ovog programa omogućena je ženama sa teritorije Grada Novog Sada i prigradskih naselja (Klisa, Slana bara, Vidovdansko naselje) bolja dostupnost informisanja o načinima očuvanja zdravlja putem fizičke aktivnosti, razvijanje svesti o važnosti zdravlja i uključivanje u aktivno vežbanje kroz sport za sve.  Edukacija žena sprovodila se u nekoliko segmenata: informisanje o zdravim stilovima života kako bi stekle znanje, veštine i stavove neophodne za brigu o zdravlju i primeni u svakodnevnom životu a drugi segment predstavljale su praktične aktivnosti u sali i u vodi- rekreativne, preventivne i korektivne vežbe. U ovom petomesečnom programu je besplatno kontinuirano učestvovalo 45 žena, različitih uzrasnih kategorija

 • Sedeća odbojka za osobe sa invaliditetom

Realizaciju programa sprovelo je Udruženje Sport za sve „Relaks“ iz Novog Sada u periodu od oktobra do decembra 2016. godine. Program, u kom je učestvovalo 14 osoba sa invaliditetom je realizovan u sali TŠ „Mileva Marić“  u Novom Sadu.  Uključivanje osoba sa invaliditetom (OSI) u sedeću odbojku je organizovana sportsko-rekreativna aktivnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život OSI u društvu, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti.

 • Amatersko-veteranska košarkaška liga „ABL naša liga“

Udruženje Sport za sve „Dekka sport“ iz Novog Sada realizovalo je amatersko-veteransko košarkaško takmičenje u kome je učestvovalo 120 učesnika. Program ABL-a realizovan je od 01. januara do 30. juna odnosno od 01. septembra do 31. decembra 2016. godine.  Realizacija projekta amatersko-veteranske košarke doprinela je popularizaciji amatersko-veteranskog sporta. Uspešna realizacija projekta u značajnoj meri doprinosi i organizaciji sličnih amaterskih-veteranskih turnira u drugim, manjim sredinama na teritoriji AP Vojvodine. Celokupan program ostvaren je pod nadzorom sportskog stručnjaka u OŠ „Kosta Trifković“ i sportskoj dvorani „Sport ki“ .

 • Uspešno starenje uz redovno vežbanje-vežbanje za osobe treće životne dobi

Gradski savez Sport za sve Subotica u saradnji sa Gerontološkim centrom iz Subotice realizovao je besplatan program prilagođen populaciji treće životne dobi ali i populaciji starijeg odraslog radno-aktivnog stanovništva, posebno žena, starosne dobi od 50-85 godina. Pre samog početka vežbanja vršila su se testiranja polaznika kako bi se utvrdio nivo kondicije i motoričkih sposobnosti vežbača. Program je trajao tri meseca –u septembru, oktobru i novembru 2016. godine i sprovodio se tri puta nedeljno. U navedenom programu učestvovalo je 134 osobe treće životne dobi, 15 muškarca i 119 žena. Značaj ovog programa ogleda se u važnosti pravilne primene vežbanja kao i edukaciji stanovništva treće životne dobi o uticaju redovnog vežbanja na zdravlje. Programom je ostvaren sledeći uticaj na učesnike: Funkcionalne sposobnosti učesnika podignute su na viši nivo i uočen je napredak u domenu ukupnog zdravlja učesnika koji su redovno vežbali.

 • Rekreacija za vozače

ASK „Petromaks“ iz Novog Sada realizovao je projekat „Rekreacija vozača“ u periodu od juna do oktobra 2016. godine u kom je učestvovalo 1200 građana – vozača. Projekat je realizovan kroz direktnu edukaciju i motivaciju vozača da se rekreiraju i bave sportom radi očuvanja svog zdravlja ali i bezbedne vožnje, putem interneta, društvenih mreža i deljenjem info flajera na putevima na teritoriji AP Vojvodine. Urađena je i simulacija tzv. umornog stanja pomoću specijalnih naočara. Projekat se prezentovao i na drugim sportskim manifestacijama i događajima u Novom Sadu, Subotici, Bačkoj Topoli, Staroj Pazovi…Glavni rezultat projekta je ostvaren uključivanjem što većeg broja vozača oba pola na teritoriji AP Vojvodine da se rekreiraju tokom vožnje i time svoje telo pripreme za predstojeće aktivnosti, kao i podsticanje građana na bavljenje sportom, naročito mladih vozača.

 • Rekreativne odbojkaške aktivnosti – jesenji turnir u odbojci

Udruženje Sport za sve „Fun & Fit“ Sombor realizovalo je program Jesenji turnir u odbojci u septembru i oktobru 2016. godine. Rekreative odbojkaške aktivnosti realizovane su u muškoj i ženskoj konkurenciji sa ukupno 166 takmičara. Program je realizova u gradskoj hali „Mostonga“ (25.09.,01.i 02.10.) i sali „Sokolskog doma“ (08.10.) Pored domaćih ekipa i u muškoj i u ženskoj konkurenciji učestvovale su ekipe iz Republike Hrvatske. Programom je uključen veliki broj građana, podstaknuta je i ojačana svest o važnosti redovne fizičke aktivnost, ublažena posledica umenjene fizičke aktivnosti, obogaćena su postojeća i stečena nova znanja i iskustva. 

 • Trofej Novog Sada u target sprintu „Target sprint 2016“

Program je realizovao SK „Biatlon“ iz Novog Sada u periodu od marta do oktobra 2016. god., u kom su organizovani besplatni treninzi za građane zainteresovane za target sprint i upoznavanje sa principima ove sportske aktivnosti i načelima sporta za sve. Program je realizovan na gradskom strelištu za vazdušno oružje na Sajmištu i na gradskom strelištu za vatreno oružje. U ovom relativno novom programu na našim prostorima je učestvovalo oko 50 građana više uzrasnih kategorija a disciplina je prezentovana i tokom Festivala Sporta za sve Vojvodine održanog krajem maja 2016. godine. U oktobru je realizovan „Trofej Novog Sada“ u target sprintu sa 22 učesnika oba pola.  Uspešno realizovan projekat prepoznat je od strane građana kao jedna interesantna i multidisciplinarna sportska aktivnost kroz koju se utiče na poboljšanje psihofizičkog zdravlja i produktivnosti.

 • Dan na plaži pored reke Tise“ Senta – Uključi se u igru na obalama reka i jezera

Udruženje Sport za sve opštine Senta, 27.08.2016. godine, realizovalo je sportsko-rekreativnu manifestaciju 5. dan na plaži pored reke Tise“ Senta –  Uključi se u igru na obalama reka i jezera. Program je realizovan na Štrandu sa banatske strane reke Tise. U programu je učestvovalo 150 takmičara kao i 50 plesača. Program je realizovan u sledećim sportskim disciplinama: šah, pikado, bič volej, picigen; deca su učestvovala u atletskim disciplinama trčanje, skok u dalj iz mesta, nadvlačenje konopca. Realizaciju manifestacije svojim prisustvom uveličali su rvači Davor Štefanek, olimpijski šampion iz Ria 2016. i Kristijan Fris učesnik olimpijskih igara 2016.

 • Rekreativne igre Srem, Banat, Bačka

Udruženje Sport za sve „Tiski cvet“ iz Novog Bečeja, tradicionalno, po osmi put, organizovalo je sportsko rekreativne igre Srem-Banat- Bačka u aprilu 2016. godine.

Igre su održane u sportskoh hali u Novom Bečeju, a učesnici kojih je bilo 186, nadmetali su se u sledećim sportskim disciplinama: basket (M+Ž), pikado (M+Ž + MEŠOVITO), odbojka (M+Ž+MEŠOVITO) i mali fudbal (M).

Cilj sportsko rekreativnih igara je povezivanje rekreativaca iz sva tri vojvođanska regiona kao i afirmacija sportsko rekreativnih aktivnosti u opštini Novi Bečej.

 • Sport za sve i mladi – saradnja sa kancelarijama za mlade „Budi i ti aktivan“

Udruženje Sport za sve „023“ iz Zrenjanina u saradnji sa kancelarijom za mlade grada Zrenjanina, dana 12.08.2016. organizovalo je sportsko-rekreativne aktivnosti u „Aviv park-u“ čime je obeležen i međunarodni dan mladih. Učesnici manifestacije, kojih je bilo 137 u više uzrasnih kategorija, imali su priliku da učestvuju u fudbalskim i atletskim poligonima za mlađe, odbojci na pesku, vožnji u skejt parku i Kangoo jump aerobiku. Cilj projekta bio je podizanje svesti kod što većeg broja mladih o značaju bavljenja rekreativnim sportom a i šire. Primetno je bilo veliko zadovoljstvo od strane učesnika i najava učešća u mnogo većem obimu u narednom periodu. Na broj učesnika uticala je kiša koja je ceo dan padala.

 • Sportska rekreacija za osobe trećeg doba

Sport za sve Sportskog saveza grada Sombora organizovao je besplatnu sportsku rekreaciju za osobe trećeg životnog doba u periodu od 2 meseca tokom 2016. godine. Učesnici programa, njih ukupno 80, su pod nadzorom stručnih lica u oblasti sporta edukovani o zdravom načinu ishrane, učestvovali u organizovanim akcijama kao što su lagane šetnje pored vode, rekreativnim oblicima stonog tenisa, šaha, a za nešto mlađe je organizovano i takmičenje u nadvlačenju konopca. Realizacija programa se dobro pokazala jer je bila primetna zainteresovanost građana koji nisu učestvovali za priključivanje ovim aktivnostima u nekom narednom periodu. Takođe u sprovođenje programskih aktivnosti bile su uključene i osobe sa posebnim potrebama.

 • Tradicionalni memorijalni međunarodni turnir u fudbalu „Milorad Majkić“

Udruženje za sportsku rekreaciju „Majkić“ iz Futoga, 16.07.2016. godine, po sedmi put organizovalo je međunarodni memorijalni turnir u malom fudbalu „Milorad Majkić“ i rekreativno pikado takmičenje za žene. Od učesnika, kojih je bilo 65, pored domaćina bile su prisutne ekipe: Dudešti Veki iz Rumunije, Krupa na Uni iz BIH, Deska iz Mađarske i Negoslavci iz Hrvatske. Cilj projekta je širenje prijateljstva među ljudima kao i pozitivan uticaj redovnog bavljenja fizičkom aktivnošću na zdravlje i druge važne činioce društvenog sistema.

 • Rumske dečije olimpijske igre predškolaca

Udruženje Sport za sve „Most“ iz Rume organizovalo je 11.06.2016. godine, po peti put Rumske dečije olimpijske igre predškolaca. Ove jubilarne 5. igre predškolaca okupile su osim dece iz Rume i dve predškolske grupe iz opština Stare Pazove i Pećinaca. Predškolci već tradicionalno učestvuju u trčanju na 30 metara, skoku u dalj iz mesta, bacanju vorteksa i nadvlačenju konopca.  Svaka ekipa je imala naziv i obeležja a moto igara je bio „Radost u pobedi-dostojanstvo u porazu“ Učestvovalo je više od 200 učesnika, 183 takmičara i 25 devojčica iz kluba ritmičke gimnastike koje su izvele svoj program,  volonteri, sudije i nekoliko stotina roditelja i navijača. Sve humane i vaspitne vrednosti došle su do izražaja na ovoj manifestaciji.

 • FIMBA Evropsko prvenstvo u košarci za veterane Novi Sad 2016

FIMBA Evropsko prvenstvo u košarci za veterane Novi Sad 2016. pod nazivom „9th FIMBA European Maxibasketball Championship, Novi Sad 2016“ održan je od 24.06.-23.07.2016. godine u organizaciji SO „Vojvodina-Novi Sad“. Na takmičenju je učestvovalo 97 ekipa iz 22 zemlje u 16 starosnih kategorija (30 ženskih ekipa i 67 muških) što čini ukupno 1500 učesnika, oko 100 glavnih i pomoćnih sudija, 100 volontera i 50-ak ljudi angažovanih u organizaciji. Većina utamica prenošena je uživo putem lllive stream-a a takođe se mogu videti i na you tube-u. Samim učešćem 12 ekipa iz Srbije ostvaren je dobar rezultat. Kod većine učesnika je po završetku takmičenja bila izražena želja za dodatnim angažovanjem i kontinuiranim učešćem u ovom vidu aktivnosti.

 • Vidovdansko narodno nadmetanje i svebor festival

Tradicionalni Vidovdanski festival Sporta za sve – Narodnog i srednjovekovnog (SVEBOR) nadmetanja održan je 26. juna 2016. godine u Vrdniku. Takmičarski rekreativni program organizovan je u četiri kategorije: osnovnoškolci, srednjoškolci, deca i mladi sa invaliditetom i posebnim potrebama, odrasli. Za učesnike su bile organizovane sledeće aktivnosti: skok u dalj iz mesta, bacanje kamena sa ramena, hod na štulama, trka u vrećama, bočno trčanje na 20 i 30 m, igra „alurs“, „trule kobile“, dok je za decu i mlade sa invaliditetom i posebnim potrebama organizovano ubacivanje odbojkaške lopte u krug, ubacivanje teniske loptice u krug, trka u kolicima na 10 m itd.  288 takmičara i više od hiljadu posetilaca  pokazali su da je interesovanje za ovakvim tipom manifestacije izuzetno.

 • Javni čas razvojne gimnastike i sportske rekreacije na Štrandu

Društvo Sporta za sve „Partizan 2“ iz Novog Sada u periodu od 13.06.-19.06.2016. godine realizovalo je program „Javni čas razvojne gimnastike i sportske rekreacije“ na Štrandu u Novom Sadu. Razvojna gimnastika ima pozitivan uticaj na pravilan rast i razvoj dece, naročito u senzitivnom periodu razvoja. Putem promotivne kampanje koja je trajala pet dana pre javnog časa, Društvo sport za sve „Partizan 2“ informisalo je sve zainteresovane o važnosti uticaja razvojne gimnastike na pravilan rast i razvoj dece. Promotivna kampanja ostvarena je putem  društvenih mreža, elektronskih medija, plakata i flajera. Glavni ciljevi ovog programa su i ostvareni a to su: Podizanje svesti među decom i roditeljima o važnosti bavljenja razvojnom gimnastikom u osetljivom periodu razvoja, povećanje broja dece uključene u program razvojne gimnastike. U programu se uključilo ukupno 110 učesnika.

 • Dan sportskih aktivnosti

Društvo sporta za sve „Sportins“ iz Novog Sada je u saradnji sa Savetom mesnih zajednica Petrovaradina i Budisave, sportskim organizacijama iz tih mesta , školama, vrtićima organizovalo 10.12..2016. godine Dan sportskih aktivnosti u Petrovaradinu, a 17.12.2016. godine u Budisavi. U danu sportskih aktivnosti učestvovalo je ukupno 194 građana različitih uzrasnih kategorija. Cilj programa je bio da se tog dana meštanima navedenih mesta pruži mogućnost da se uključe u neki od raznovrsnih programskih sadržaja, da upražnjavaju neku od ponuđenih aportskih aktivnosti i da im se ukaže na potrebu bavljenja sportsko-rekreativnim sadržajima. Poseban cilj organizovanja ovih manifestacija bio je da se lokalnoj samoupravi pokaže kako i na koji način mogu da se organizuju ovakve i slične sportsko-rekreativne manifestacije koje će ojačati svest o važnosti bavljenja sportsko-rekreativnim aktivnostima radi poboljšanja i očuvanja zdravlja a kako bi se JLS u narednom periodu više uključile u organizaciju ovih značajnih aktivnosti.