Rezultati Kup Vojvodine 2016.

SPORTSKE DISCIPLINE

M U Š K A R C I

Ž E N E

Disciplina Oblik takmičenja Disciplina Oblik takmičenja
Ekipno Pojedinačno Ekipno

Pojedinačno

1

MALI FUDBAL DA 1 ODBOJKA DA

2

ODBOJKA DA 2 KUGLANjE DA

DA

3

KUGLANjE DA DA 3 STRELjAŠTVO DA

DA

4 STRELjAŠTVO DA DA 4 PIKADO DA

DA

5

SPORTSKI RIBOLOV DA DA  Disciplina

 MIKS

6

Š A H DA DA KUGLANjE

DA

7

PIKADO DA DA PIKADO

DA

Kompletne rezultate možete da pratite putem aplikacije KupVojvodine2016