Šema funkcionisanja

Na slici koja se nalazi ispod prikazan je sistem-šema funkcionisanja u okviru organa 12.SORV:

 

header_1

[table id=2 /]