SORV

Sportska olimpijada radnika Vojvodine (SORV)

Decenijama unazad, nepunih 50 godina, Savez Sport za sve Vojvodine pod pokroviteljstvom Vlade AP Vojvodine a u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava i Savezom samostalnih sindikata Vojvodine, organizuje i realizuje Sportsku olimpijadu radnika Vojvodine, jedinstvenu manifestaciju u međunarodnim okvirima. U okviru ovog sistema realizuju se programi sportske rekreacije sa ciljem uključivanja što većeg broja radno aktivnog stanovništva u organizovanu i kontinuiranu fizičku aktivnost radi poboljšanja i očuvanja zdravlja, radne sposobnosti i produktivnosti na radu.

Od uspostavljanja ovog sistema 1971. godine realizovano je 12 četvorogodišnjih ciklusa, dok je ciklus 13. SORV u toku i traje do 2023. godine:

 • I ORSAV – Novi Sad – 1975.
 • II ORSAV – Pančevo – 1979.
 • III ORSAV – Sremska Mitrovica – 1983.
 • IV ORSAV – Vrbas – 1987.
 • V ORSAV – Kikinda – 1991.
 • VI SORV – Apatin – 1995.
 • VII SORV – Srbobran – 2000.
 • VIII SORV – Bačka Topola – 2003.
 • IX SORV – Ada – 2007.
 • X SORV – Bačka Palanka – 2011.
 • XI SORV – Srbobran – 2015.
 • XII SORV – Bečej i Novi Bečej – 2019.
 • → XIII SORV – Ada – 2023.