Upravni odbor

Za članove Upravnog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine u mandatnom periodu 2019-2023. godine izabrani su:

 1. dr Milena Mikalački – predsednik
 2. Milorad Perišić – potpredsednik
 3. Petar Perović
 4. Slavko Perković
 5. Marko Adamović
 6. Mane Mirković
 7. Svetlana Lečei
 8. Slavko Kovačević
 9. Slađana Ivanišević
 10. Danijela Ignjatić
 11. Predsednik Olimpijskog komiteta za organizaciju 13. SORV

 

header_1